Nordlys har åpenbart ikke satt seg inn i saken. Fakta er at det ikke finnes noe i forslagene til vedtak om innskrenking av lovverket eller særvern av folkevalgte. Vi synes det er svakt, og også ganske trist, av Nordlys sine lederkommentatorer å gå så sterkt ut mot noe som faktisk ikke er foreslått. Det som derimot ér foreslått er rutiner og prosedyrer for hvordan kommunen skal ivareta folkevalgte som utsettes for trusler og hat. Ordninger som enhver bedrift og organisasjon – sikkert også Nordlys – har for å ta vare på ansatte som utsettes for ekstremt hat og trusler.


Det er ganske
oppsiktsvekkende at en avis som liker å titulere seg selv som et blad som skal være «en ærlig talsmann for smaafolks sak» virker å totalt mangle prinsipiell grunnforståelse over hva som er forskjellen på vern av ytringsfrihet og hva som er trusler og hat.

Vi vil trekke frem noen eksempler:

* "Det beste som kunne skje er at du reiser til Syria og får ei kule i hodet». Twitter melding sendt til Aina Stenersen (FrP) i 2019.

* "Tror det hadde vært best for oss om du hadde blitt på Utøya og ikke overlevd". Melding til Tarjei Jensen Bech (Ap) etter sammenslåingsdebatten om Troms/Finnmark.

* "Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem. Huset vårt er blitt sprayet ned med kumøkk», forteller Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (Høyre).

I landet vårt har vi politikere som har blitt truet med voldtekt, fordi de har uttalt seg om bompenger og vi har politikere som har mottatt drapstrusler for å støtte nedlegging av en skole. Det er særlig kvinner og unge folkevalgte som opplever dette, ikke menn i 50-årene. Og er det da riktig at nettopp hvite middelaldrene menn er de som skal påberope seg at dette ikke er et problem?

Vi er på linje med Fritt Ord- stiftelsen, som mener at en fungerende offentlighet er sannhetssøkende, bygger på utveksling av rasjonelle argumenter og er åpen for kritisk meningsbryting. Det betyr at taket for ytringer skal være høyt og meningsmangfoldet skal være stort. Men Fritt Ord sier også at svært ekstreme eller hatefulle ytringer er forbudt.

Politikere skal selvsagt
tåle tøffe ytringer. I noen sammenhenger skal vi også tåle mer enn andre. Men ekstreme eller hatefulle ytringer, f.eks., at en politiker skal voldtas, kan ikke skjules bak ytringsfrihet.

Vi anbefaler Nordlys å lese KS- rapporten «Hat og trusler mot folkevalgte». I denne er 1700 lokalpolitikere over hele landet spurt om de har mottatt hat og trusler. Svaret er at 4 av 10 lokalpolitikere har vært utsatt for hat og trusler. Altså det som Fritt ord karakteriserer som hatefulle ytringer.

Synes Nordlys det er greit at litt over halvparten av politikerne som har vært utsatt for dette har vurdert å trekke seg? At 15% allerede har bestemt seg for det? Synes Nordlys det er greit at omtrent en av tre har fått dårligere selvtillit og er bekymret for sikkerheten til seg selv og sine nærmeste? Ser ikke Nordlys at når hele 58% sier at det har begrenset deres talefrihet rundt politiske temaer og 57% sier de har unnlatt å engasjere seg eller uttale seg i en spesifikk sak eller saksfelt, så innskrenker dette også selve ytringsfriheten. Fordi samfunnsdebatten ikke blir en rasjonell utveksling av argumenter, fordi folkevalgte pålegger seg selvsensur.

Dette er viktige
samfunnsproblemer og i sin ytterste konsekvens også et angrep på demokratiet. Men Nordlys velger altså å ikke adressere dette, men heller gå inn i en populistisk debatt hvor man raljerer over at politikere omtrent bare må regne med å stå i det. Vi er skuffet over at Nordlys tar en så overflatisk tilnærming til dette. Her kunne man titulere et faktisk samfunnsproblem – men det som selger aviser er «klickbytes» og «ta en politiker». Heldigvis tror vi de aller fleste er enige om at hatefulle ytringer og trusler skal ingen godta.

Heitmann har ikke
foreslått noen «særordninger», men at Tromsø kommune får på plass prosedyrer og rutiner som KS har anbefalt som følge av denne diskusjonen. Prosedyrer som innebærer at den dagen en folkevalgt får draps- eller voldtektstrussel mot seg, så har vi et apparat som kan ta vare på mennesket – politikeren altså. Men det er tydeligvis mer enn Nordlys mener en politiker fortjener.