Kjære Jonas Gahr Støre. Som tidligere utenriksminister vakte du stor begeistring og dyp respekt med ditt engasjement for og fokus på nordområdene og Barents-samarbeid, ikke minst i nord.

Dessverre var norsk sikkerhetspolitikk nærmest et ikke-tema ved siste valg, selv om Stortinget i nær framtid står foran et skjebnevalg i avstemmingen om tilslutning til bilateral «forsvarsavtale» med USA som sikrer amerikansk suverenitet over fire nærmere definerte norske områder. En avtale der tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet for Høyre under to Willoch-regjeringer, den velrenommerte Oddmund Hammerstad med fagmilitær bakgrunn, har karakterisert viktige deler av avtalen på følgende måte:

«Hvis ikke dette er beskrivelsen av en amerikansk base så vet ikke jeg» (Nordlys 18.05.2021).

Jeg er selv for norsk NATO-medlemskap under forutsetning av at Norge kan ha en selvstendig atom- og basepolitikk som forbyr tilstedeværelse av atomvåpen og etablering av utenlandske baser på norsk område. Ingen har så langt, så vidt jeg kan se, svart meg på spørsmålet om hvilke grunner for eksempel USA skulle ha for å støte Norge ut av NATO, selv om vi innfører en atomfri politikk ala New Zealand.

I en norsk spørreundersøkelse i 1983 svarte 4% at de mente det ville være berettiget å besvare et konvensjonelt angrep med atomvåpen (Aftenposten 29.11.1983), samtidig som det var (og trolig er) et solid flertall for norsk NATO-medlemskap.

I sin artikkel «Ondskapens vekt» (KK 30.11.2021) konstaterer fredsforsker Ola Tunander følgende:

«At USA vil ofre Nord-Norge (la det ødelegges) ved en konflikt, er i dag en del av amerikansk doktrine».

Dersom den bilaterale avtalen med USA blir godkjent og iverksatt vil risikoen øke dramatisk for at store deler av Norge kan ende som radioaktiv ruinhaug på stormaktenes alter, både grunnet økt fare for konflikt ved unødig økt spenning mellom USA og Russland, samt amerikanernes doktrine for krigføring dersom en konflikt skulle oppstå.

Og muligheten for å få Trump tilbake som president i USA bidrar ikke akkurat til å minske en slik risiko. Min appell til statsminister Støre er at han i lavspenningens ånd gjør det han kan for å få skrotet avtalen, og i det minste bidrar til at avgjørelsen av en så viktig sak blir utsatt.