En representant fra Tromsø Høyre, Brage Bolstad-Andreassen, (BB-A) har i Nordlys en monoman hyllest av Nato. Han prøver så godt han kan å stemple de som er mot norsk Nato-medlemskap som Putin-støttespillere. Ikke minst gjelder det SV og Rødt, i følge BB-A.

Det er muligens et forsøk på å kopiere den katastrofale «Bush-doktrinen»: «Enten er du med oss eller så er du mot oss». Men er det noen som aktivt har vært mot Sovjets og nå Russlands ekspansjonspolitikk, enten det var i Tsjekkoslovakia, Afghanistan eller nå i Ukraina, så er det Rødt/RV. BB-As forsøk på «Hitling» av Rødt (og SV) er et lavmål av politisk debatt.

BB-A fremholder særlig atomvåpen for Nato og Norge som viktig fordi han mener avskrekking er helt sentralt for å «sikre tryggheten». Ja, vi vet at Nato til og med har førsteslags-prinsippet som fundament i atomavskrekkinga. For Tromsø Høyres representant er terrorbalansen tydeligvis fortsatt viktigst. Men hvilken trygghet gir det egentlig? Skaper en økende rustningsspiral økt trygghet for befolkninga? Det som imidlertid er helt sikkert er at det militærindustrielle komplekset, som tidligere president og general Eisenhower advarte mot, går lyse økonomiske tider i møte. Enten det er oligarkene i Russland og Kina eller Raytheon, Lockheed-Martin og mange andre i USA og ellers i Vesten.

Hva er egentlig Nato, som får så sterk hyllest fra BB-A? Det er først og fremst en amerikanskleda militærorganisasjon der USAs interesser har førsteprioritet. Høyre har, i full forståelse med dette, gått i spissen for å bygge ned det norske invasjons- og territorialforsvaret fra midt på 90-tallet, og ligger nå nærmest brakk.

Rødt har i alle år gått imot denne utviklinga. Nato og det norske militærapparatet ble omdannet til utrykningsstyrker rundt om i verden for å tjene de globale hegemoni-interessene til USA. «Out of Area»-strategien har også medført at Norge har deltatt i flere folkerettsstridige kriger for USA de siste 20-25 årene. Den «hellige» kapittel 5-regelen i Atlanterhavspakten, Natos «grunnlov», har kun blitt bruk én gang, det var det USA gikk til krig mot Afghanistan i 2001, og ble der i 20 år med katastrofale følger for den afghanske sivilbefolkninga. Norge deltok i alle disse 20 årene. Og nå sitter Taliban med makta i Kabul.

Det er også viktig, når vi skal ha en opplyst debatt om norsk forsvarspolitikk, at de omfattende bilaterale, dvs si direkteavtalene, mellom Norge og USA blir belyst. I begynnelsen av juni skal Stortinget behandle foreløpig siste ledd i disse avtalene. Rødt går imot at Norge skal binde seg til denne avtalen der USA får etablere 4 militærbaser: Rygge, Sola, Evenes og Ramsund, der de får full jurisdiksjon og diplomatisk immunitet.

Avtaleforslaget kom i stand etter ønske fra USA, og 16. april 2021 skreiv daværende forsvarsminister Frank Bakke Jensen under avtalen. Som en kuriositet fra avtalen kan nevnes at den eneste økonomiske forpliktelse USAs militære personell og «deres kontraktører» har når de er i Norge, er at dersom de kjører i sivil bil forbi bomstasjoner må de betale bompenger.

Helt fra tidlig på 1950-tallet har USA finansiert og hatt eksklusiv tilgang til et omfattende nett av etterretningsstasjoner i Norge, ikke minst i Nord-Norge. Den største og mest avanserte er Globus 3 radaren i Vardø som nå er under ferdigstillelse. Langs kysten og i innlandet er det et omfattende nett av stasjoner i tjeneste for USA. Alt dette er naturligvis militære mål i en tidligfase av en militær konflikt. Stadig oftere anløp av USAs atomdrevne angrepsubåter ved det sivile kaianlegget i Grøtsund i Tromsø gjør at også Nord-Norges største by løper større risiko både for ulykker og militært mål.

Om vel et år skal forsvarskommisjonen legge fram sin rapport om den fremtidige forsvarspolitikken i Norge. Det er nok ingen grunn til å forvente de store endringene, verken i forholdet til Nato eller USA, men det er svært viktig at forsvars-/militærpolitikk diskuteres åpent. Den forblinda og ukritiske tilknytninga til USA, både direkte og gjennom Nato, har medført at Norge har blitt trekt inn i militæroperasjoner med katastrofale ødeleggelser for millioner sivile i Afrika, Midt-Østen og Asia. Dersom Tromsø Høyre og deres Brage Bolstad-Andreassen vil fortsette på debattnivået han har innledet med, så får vi jo bare forholde oss til det, men kanskje Putin blir fornøyd.