Av en eller annen grunn har Sosialistisk Venstreparti’s landsmøtevedtak om abort etter 12. svangerskapsuke skapt storm i aviser, TV, sosiale medier etc.. En storm der de som stemte for SV’s vedtak blir fremstilt som barnemordere og det som verre er. Jeg blir aldri overrasket over hva nett-troll kan få seg til å skrive. Det som er verre er den kunnskapsløsheten redaktører, spaltister og politikere (ja, til og med Stortingspresidenten) synes å ha.

Hadde de giddet å kikke litt på «Lov om svangerskapsavbrudd», eller Abortloven som den også kalles, hadde de kanskje ikke skrevet og forlangt seg sitert på kritikken. Jamfør Abortlovens § 3 er det allerede i dag tillatt med svangerskapsavbrudd etter 12. uke. Jeg siterer;

  • «Inngrep etter utgangen av tolvte svangerskapsuke kan bare utføres i sykehus. Inngrep som utføres før utgangen av tolvte svangerskapsuke, kan også utføres i annen institusjon som fylkesmannen har godkjent.»

Så hvordan disse nevnte kan få seg til å si og gjøre det de gjør er for meg uforståelig. Om det da ikke er for å skape blest om seg selv eller produktet de skal selge.

Dessverre blir jeg ikke overrasket. Dette er bare nok et eksempel på den kunnskapsløsheten dagens meningshavere er utstyrt med. Det gjelder å skape mest mulig blest, og store overskrifter, selv om saken (som i dette tilfellet) mangler både essens eller er sann. Dessverre vet de at folk som regel ikke gidder å sette seg inn i saker, men sluker overskrifter. Overskrifter som skaper sin egen sannhet langt unna som er fakta. Og som de bidrar med å spre videre. Alt i håp om å få noen flere +sakabonnenter.

Vedtaket som SV fattet er delt i 5 deler og styrker kvinnens rett til veiledning og fjerner abortnemdene. Kvinner som tar abort så sent i svangerskapet gjør ikke dette for å ta liv, men fordi de er i en vanskelig livssituasjon. Ordlyden i vedtaket på SV’s landsmøte ble slik;

  1. Abortnemndene som system skal avskaffes.
  2. Det skal være en lovfestet rett til sterkere rådgivning og hjelp for kvinnen, fra en kompetent tjeneste.
  3. Tjenesten skal særlig ivareta de som trenger abort sent.
  4. Dagens yttergrense for abort forblir uendret. Levedyktighet er en selvsagt grense.

Kanskje det er på sin plass at redaktører, spaltister, politiske rivaler og gjerne nett-troll med, kommer med en beklagelse. Det skylder de både kvinnene som er i en livskrise og SV’s landsmøtedelegater.