APs nestleder Bjørnar Skjæran går veldig offensivt ut og forsvarer det overnasjonale EU-organet ACER i debatten om energipolitikk og strømpriser. Stortingsflertallet har vedtatt EUs energimarkedspakke 3, og skal nå behandle pakke nr. 4.

Skjæran skriver: «Enkelt sagt er Acer en teknikalitet…»

Energimarkedspakkene foreskriver markedsstyring uten lokale eller nasjonale politiske hensyn, med mål om å gjøre fri flyt av energi til EUs femte frihet. Det er disse «teknikalitetene» ACER er satt til å forvalte.

Betegnende nok nevner han ikke begrepet EUs energiunion, lansert av EU-kommisjonen selv for noen år siden, som sier mye om de ambisjonene EU har for overnasjonal kontroll på energifeltet.

Fagbevegelsen er uenig med Skjæran. LO tok som kjent et klart standpunkt mot Energipakke 3 før Stortingets behandling. Fellesforbundet har på sitt landsmøte vedtatt et krav om å reversere ACER-vedtaket, for å ta tilbake nasjonal styring. Det støttes også av SV.

Skjæran skriver: «Acer påvirker ikke norsk strømpris, verken opp eller ned. Acer bestemmer heller ikke over norsk energipolitikk, den har vi full nasjonal råderett over som før.»

Men: En hovedoppgave for ACER er å følge opp EUs nettutviklingsplan med de prioriterte kabelprosjektene. Den rødgrønne regjeringen ba i sin tid EU fjerne NorthConnect fra den prioriterte planen, men kabelen ble likevel stående. Via Reguleringsmyndigheten for energi (RME), som er uavhengig av nasjonale myndigheter, er hele hensikten at ACER skal drive frem gjennomføring av EUs prioriterte prosjekter.

Strømmen har under ett vært relativt billig i 2020. Det skyldes naturlige svingninger fra år til år. Det Skjæran helt sikkert vet, men ikke sier noe om er at målet med EUs energiunion er at strømmen skal flyte fritt og gi en omtrent lik strømpris i hele unionen, også i Norge. EU selv legger ikke skjul på at fri flyt og harmoniserte priser er målet. Men Arbeiderpartiet prøver altså å blånekte på dette faktum.

EU har allerede iverksatt neste fase av energiunionen, Energipakke 4. Her får ACER enda sterkere styring med bruken av flaskehalsinntektene (gevinsten fra overføringskablene). Det blir en enda tettere oppfølging av EUs nettutviklingsplan. RME kan ilegge store bøter og ACER kan opprette et eget kontor i et medlemsland uten at landet selv samtykker. Dette er mer enn en «teknikalitet». Dette er et system for overstyring, nettopp for å nå EUs mål om fri flyt.

Skjæran gir voldsomme garantier på vegne av Arbeiderpartiet. De kan han bli nødt til å spise i seg. EU tar ikke hensyn til APs valgløfter. Der er det marked og fri prisdannelse som gjelder. Det bør bekymre AP. Det bekymrer i hvert fall fagbevegelsen, SV og SP. Så får vi se hva en ny, rød-grønn regjering kan gjøre for å sikre lave strømpriser til industrien og nasjonal kontroll over energien. Det kan bety å utfordre EU.