I en kommentar på Nordnorsk debatt kritiserer Skjalg Fjellheim Sparebank 1 Nord-Norges forretningsmodell, slik han har for vane når vi legger frem resultatene våre. Fjellheim viser igjen sin mangel på forståelse av hva bankvirksomhet er, og vi anbefaler han å lese tidligere innsendte kronikker om dette;

Men det er en annen tendens i Fjellheims skriverier jeg skulle ønske flere ville ta til motmæle mot, og det er hans negative beskrivelse av Nord-Norge. I denne kommentaren hevder han følgende omlandsdelen vår; «Folk vil ikke bo her, flyttestrømmene går sørover, landsdelen taper stort sett kampen om de store investeringene.»

Videre beskrives den jevne nordlending som fattigslige stakkarer som står med lua i hånda foran den mektige banken, og «lønningene for arbeidsfolk er i snitt de laveste i landet».

Fjellheim beskriver et svært annerledes Nord-Norge enn det jeg ser hver eneste dag. Folket i Nord-Norge står ikke tilbake for noen. Vi har et solid og diversifisert næringsliv preget av høy kompetanse og høy verdiskapning. Jeg mener Fjellheims bilde er like stereotypt og stigmatiserende som det er avleggs.

Det er mer enn 100 år siden Hamsun skrev om Ferdinand Mack, og det har skjedd mye i landsdelen på de årene.

Så er det helt korrekt at Nord-Norge har en demografisk utfordring. Det er noe vi i Sparebank 1 Nord-Norge har påpekt over år, gjennom Kunnskapsbanken (kbnn.no). Men sentralisering er ikke unikt for Nord-Norge. Vi ser det over hele landet, og i en rekke andre land.

Skal vi motvirke det må vi vise frem og utnytte mulighetene som finnes i nord. Det å vise frem et positivt bilde av Nord-Norge tror vi kan påvirke mennesker som skal gjøre valg om hvor deres fremtid ligger.

Her har Fjellheim, som kommentator i landsdelens største avis, et stort ansvar.

Til sist litt generell informasjon som Fjellheim faktisk hadde tilgang til da han skrev sin kommentar: Sparebank 1 Nord-Norge fikk i løpet av fjoråret 6000 nye privatkunder. Vi fikk 300 nye bedriftskunder. 4 av 10 nystartede selskap valgte oss som sin bankforbindelse. Vi tror disse kundene har gjort et bevisst valg.

Samfunnsutbyttet, som Fjellheim omtaler som «almisser», beløper seg til 813 millioner bare for 2021. Det er en enorm pengesum som kan anvendes til å gjøre landsdelen enda mer attraktiv i tiden som kommer. I så måte er lanseringen av «1000 sommerjobber» et godt eksempel. Sammen med LO, NHO og en rekke nordnorske arbeidsgivere forsøker vi å gjøre noe med den demografiske utfordringen. Det tror vi er mulig – om vi arbeider i lag.

Og for ordens skyld; Fjellheims påstand om at vi deler ut samfunnsutbytte «til bankens egne nettverk» stemmer selvsagt ikke. Alle tildelinger fra samfunnsutbyttet er gjort i henhold til godkjente prosesser, og med fullåpenhet. Hvilke prosjekter som mottar støtte kan alle som ønsker det se på samfunnsløftet.snn.no.

Det er heller ikke slik at ledelsen i Sparebank 1 Nord-Norge beslutter utbytte til seg selv. Det er styret i konsernet som ovenfor representantskapet foreslår utbyttet. Endelig vedtak om utbyttet etter 2021 gjøres av representantskapet 24. mars.

SpareBank 1 Nord-Norge ser en landsdel som står sterkt, og har et stort potensial for utvikling og ytterligere verdiskapning. Det er et perspektiv flere enn oss er tjent med å etablere som en oppdaterthistorie om landsdelen vår.