Skjalg Fjellheim er ute og slår om seg i sedvanlig stil. Denne gangen er det jeg som får unngjelde for at jeg både skriver i avisen og samtidig har en jobb. Det er Fjellheims modus operandi å forsøke å stilne stemmer han ikke liker ved å løpe til arbeidsgiver, som vi har sett i flere saker i den siste tiden. Ironien er at samme mann også tror han kan aksle trøya som ytringsfrihetens store forsvarer.

La oss ta Fjellheims svingslag, som han ynder å plassere under beltestedet, punkt for punkt. Jeg skriver mine kronikker i Nordlys´ konkurrerende avis iTromsø som privatperson. Dette vet Fjellheim meget godt. De gangene jeg skriver om kraftrelaterte tema er saken merket med at jeg har en jobb som samfunnskontakt i Troms Kraft. Dersom Fjellheim har et problem med at folk som har en jobb også ytrer seg i offentligheten, får han heller si det.

Så hevder han at jeg tar til orde for å avvikle virkemiddelordningen og frata folk i Nord-Troms og Finnmark det som ble dem gitt i 1990. Det har jeg aldri sagt, men jeg skal la nåde gå for rett og utvise en viss forståelse for at det kunne leses slik. Utgangspunktet mitt var imidlertid at det i den gjeldende fraflyttingskrisen tas til orde for å utvide disse ordningene, sågar for hele landsdelen, og da var mitt poeng at vi for å løse denne aktuelle saken heller må tenke annerledes. Jeg liker helst å klare meg selv, og introduserte derfor noen idèer som man ikke trenger staten til.

Dette vrir imidlertid Fjellheim til at jeg er i mot alle former for virkemidler, være seg både momsfritak og elavgift på strøm. Det får stå for hans regning. Jeg har i tydelige ordelag, både i kronikker og min tidligere jobb i Innovasjon Norge vært tydelig på at virkemidler må brukes for å gi folk og næringsliv i Nord-Norge de samme forutsetninger for å lykkes som ellers i landet.

Fjellheim vet meget godt at jeg har jobbet aktivt mot forslaget om å fjerne momsfritaket for strøm for folk i nord, med den begrunnelse at vi i nord, på tross av fritaket, likevel har de høyeste strømutgiftene per husholdning. Men siden den kunnskapen ikke passet med redaktørens agenda, valgte han å ikke anvende den. Det er mulig redaktøren ikke vet at moms og el-avgift er rene statlige avgifter. Et bortfall av fritak, om jeg hadde ment det, ville derfor mest sannsynlig påvirke kraftselskapene negativt, så der røk den konspirasjonsteorien.

Så drar Fjellheim inn min bakgrunn som medlem i Ap, og hevder at det jeg tar til orde for er rent Høyre-tankegods. Vel, hvis det å foreslå løsninger vi kan gjennomføre sjøl, uten statens hjelp, betyr at jeg er høyremann, så er det nytt for meg. Jeg har aldri sett at Arbeiderpartiet har tatt til orde for at det ikke tilligger en region et visst egenansvar for å håndtere sin egen utvikling, herunder hvordan man skal øke innbyggertallet. Og jeg har heller ikke sett at Ap er i mot å tenke nytt.