Skihytta på Rismålshaugen nord på Tromsøya, som i 1997 var kommunens valgte kulturminne, har i mer enn hundre år vært et mye besøkt sted for skiløpere og fotgjengere. Fremover mot år 2000 sto hytta til forfalls i mange år, inntil forretningsmannen Torbjørn Grimstad på begynnelsen av 2000-tallet for egen regning renoverte og tok over vedlikeholdet av den gamle bygningen.

Etter renoveringen, som Grimstad brukte om lag 10 millioner kroner på, har Skihytta som tidligere vært et mål for skiløpere og fotgjengere hvor lag og foreninger har drevet med salg av kaffe og vafler. I tillegg er hytta brukt som selskapslokale. Men den store investeringen har gjort at driften har gått med underskudd i mange år.

I fjor ba Grimstad derfor kommunen om å ta over kostnadene med brøyting og strøing av veien opp til hytta. Dette ble avslått av kommunens administrasjon som vurderte Grimstads virksomhet på Skihytta som et rent kommersielt prosjekt og derfor ikke ville forfordele ham i forhold til annen forretningsdrift.

Jeg mener dette er en feilvurdering. Med den store investeringen som Grimstad har foretatt, vil ikke Skihytta kunne drives som et kommersielt prosjekt. Grimstad har i ren velvilje brukt et millionbeløp på å renovere en gammel bygning og dermed opprettholdt et gammelt og kjært turmål for tromsøværingene. Grimstads investering i Skihytta burde derfor sees på som et velferdsprosjekt for byens innbyggere og ikke som et kommersielt prosjekt.

Skihytta er eid av kommunen, står på kommunal grunn og veien opp til hytta er kommunal. Jeg synes derfor at det ville være rimelig at Bydrift legger veien inn i sitt program for strøing og brøyting i likhet med andre kommunale veier.

Vil ordføreren legge denne saken frem til politisk behandling i kommunestyret?