Nederlandske marineinfanterister flytter inn på marinebasen Olavsvern. Det betyr at basen igjen blir tatt i militær bruk – bare sju år etter at den ble solgt fra Forsvaret.

Dermed er en av de største feilvurderingene i nyere norsk forsvarspolitikk blottlagt. Det viser at beslutningen om legge ned Olavsvern var gal og manglet forankring i Norges geopolitiske beliggenhet.

Mange må ta ansvar for at Olavsvern ble solgt: Politikerne som skulle kutte kostnader etter at den kalde krigen tilsynelatende var over. Men også de fagmilitære i Norge som ikke maktet å forutse hvilken retning Russland ville ta. Deretter oppsto det kniving mellom de ulike forsvarsgrenene, som førte til at én base kunne bli ofret for å bevare en annen.

At det var mange lokalt i Tromsø-samfunnet som trakk på skuldrene over at Forsvaret trakk seg tilbake fra byen, er dessverre også en del av bildet. Som en kuriositet kan det nevnes at kommunen i et forslag til kulturmiljøplan tidligere i år har tatt til orde for at ny bruk ved Olavsvern må ha «åpningstider for allmenn ferdsel». Det er uvisst hvordan NATOs hovedkvarter i Brussel vil stille seg til en slik kombinasjonsbruk.

Samtidig kan man stille seg spørsmål om hvorfor Haakonsvern i Bergen skulle bli hovedbase for norske og allierte ubåter, all den tid trusselen Norge og NATO møter finnes utenfor farvannene i Nord-Norge. Beslutningen ble i alle fall tatt under daværende forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen, som jo kommer fra Bergen.

Spørsmålet som må stilles er om det kan ha vært lokalpolitikk og lokaliseringshensyn som trumfet både sikkerhetspolitikk og militær logikk.

De siste årene har Norges beslutning om å legge ned Olavsvern blitt møtt med sterk kritikk fra NATO-hold. At Norge la ned en ubåtbase med nærhet til nordområdene i en tid med økende russisk militarisering av Arktis, har også fått flere store oppslag i internasjonal presse. Det sies om militære offiserer i Pentagon at de blir tomme i blikket når "Olavsvern" nevnes.

Det er ikke uten grunn. Dette var den nordligste allierte ubåtbasen i den vestlige forsvarsalliansen, og det nærmeste allierte ubåter kunne bruke for å bunkre og drive vedlikehold og forsyninger nær Russlands viktige baser på Kola og nært Barentshavet.

Det er en skjebnens ironi at det var dagens generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, som ledet den norske regjeringen som i sin tid besluttet å legge ned Olavsvern. I dag, få år senere, har han slått retrett.