Under Høyres landsmøte uttalte Linda Hofstad Helleland at partiets svært ambisiøse målsetning er at alle husstander og virksomheter skal få høyhastighets bredbånd i løpet av 2025. I stortingsmeldingen fra regjeringen ledet av det samme partiet om Den Digitale Grunnmur er dette å forstå som 100 Mbps.

En målsetning på 100 Mbps til alle blir dessverre oppskriften på et opplegg for et klart klasseskille fortsatt. Et klasseskille som vil gi anslagsvis en halv million av befolkningen et tilbud om en bredbåndshastighet på bare 10% av det resten av befolkningen vil ha.

Verden rundt oss er på vei inn i gigabitsamfunnet. For at Norge skal være i front av den digitale samfunnsomstillingen må det settes nye mål for kapasitet og dekning av høyhastighetsnett. Målene må også følges av forutsigbare økonomiske støtteordninger over statsbudsjettet. I realiteten betyr det fiber fram til alle, eller en like dyr kombinasjon av fiber og basestasjoner for å kunne tilby det som i framtiden vil være å forstå som bredbånd med hastighet på 1 Gbps over 5G nettet. Dette er realitetene og det er overraskende at et parti som tradisjonelt har vært spesielt opptatt av næringslivets rammebetingelser og vekstmuligheter ikke er mer fremoverlent enn det Helleland er her.

Sammen med 17 andre organisasjoner sendte Samfunnsbedriftene tidligere i vår et brev til regjeringen hvor vi bl.a. ber om at alle, men minimum 95% av norske husholdninger, bedrifter og offentlige kontorer, skal ha tilgang til bredbånd med hastigheter på minimum 1 Gbps i løpet av 2025.

Skal vi nå dette målet må tilskuddsordningen for bredbånd i statsbudsjettet økes til 1 milliard kroner per år, i perioden 2022-2025.

Høyre burde nå sette nye mål om høyhastighets internett til alle, der de bor og arbeider, og som forpliktes med en forutsigbar og økonomisk bredbåndsstøtteordning som gjør hele befolkningen i stand til å ta del i den digitale framtiden!