Troms og Finnmark fylkeskommune har i løpet av 2020 gjort noen grep som har gjort distriktene i ytre Troms rasende med sine kollektivkutt.

10. september ble det offentliggjort av Troms og Finnmark fylkeskommune at det skulle etableres helårsferge på strekningen Botnhamn-Brensholmen fra høsten 2021. Dette har vært en kampsak for Ap og Sp i mange år for å få den etablert denne helårsfergen for å sikre ytre riksvei til Tromsø.

I denne satsingen så vi med en gang hvilke tiltak som må til for å forsvare denne fergeforbindelse.

Kutt i rute 4 Troms-Vikran-Tennskjær-Lysnes og rute 2 Tromsø-Harstad mister 1 avgang, men er sikret fortsatt en gunstig seilingsrute. Videre skulle alle andre fergesamband kutte en avgang i hverdagene. Dette kuttet skulle skje i samråd med kommunene ble de så pent hevdet.

I denne runden ble flere samband spart for kutt, men de aller minste sambandene fikk lide mest.

Bellvik-Vengsøy-Sandøy, Rotsund-Havnes og Mikkelvik-Bromnes. Alle er samband til de ytre og mest sårbare distriktene i fylket. Øyene er helt avhengig av sine forbindelser for å kunne drive fiskemottak, butikker, skole, buss og byggefirma. I tillegg er de ytterste distriktene mest utsatt for at man skal miste bolyst og bli lyst for dens innbyggere. Fylket har besluttet 13.november, uten høring om kutt, å kutte 1 avgang i hverdagene, i samråd med kommunene etter folkets behov med innføring den 01. mars 2021. Vi leser også at regjeringen foreslår en ny fordelingsnøkkel som vil gi nesten 24 millioner ekstra til Troms og Finnmark fylkeskommune for årlig drift av ferge og hurtigbåtsamband, noe som gjør oss undrende til at fylkeskommunen ikke trekker tilbake kuttet.

Karlsøy fellesliste hevder at dette kuttet er med på å hindre utvikling i distriktene og øker sentraliseringen. i den stund vi skriver midten av februar 2021 og befolkningen på Rebbenesøya har enda ikke fått et svar på hvilken avgang som skal kuttes. Dette er sterkt kritikkverdig av Troms og Finnmark fylkeskommune som på sitt vis holder befolkningen i distriktet som gissel. Det er ikke mulig å bestille seg en avtale på kommunesenteret, for du vet ikke om du kommer hjem eller ikke på et fornuftig tidspunkt. Vi kan heller ikke se noen større innsparinger på fergesambandet Mikkelvik-Bromnes en de fysiske driftsbesparelsen, og det er som smuler i det store intet.

Karlsøy fellesliste har og sett debatten som opposisjonspartiene på stortinget har startet, noe som kan kalles et etterlengtet fergeopprør. Arbeiderpartiet har frontet halvering av fergeprisene langs hele kysten i løpet av neste stortingsperiode, Fremskrittspartiet har frontet gratis ferge på alle samband og en umiddelbar halvering og Senterpartiet har forslått gratis ferge i de minste samband og halvering på de større. Når moderpartiene står og fronter en slik politikk nasjonalt, er det da forundrende at Arbeiderpartiet og Senterpartiet som sitter med makten i Troms og Finnmark fylkeskommune ikke vil at alle samband i regionen skal ha best mulig tilbud?

Karlsøy Fellesliste jobber for et levende øyrike. Vi jobber for en kommune som folk ønsker å bo og bosette seg i. Når kommunenes innbyggere blir fratatt de mest grunnleggende behov for samferdsel, sier vi stopp. Karlsøy fellesliste er imot kutt i fergesamband i Karlsøy kommune og resten av fylket. Vi tror ikke at fergepriser er med på å minske bolysten på øyene, men frarøvelse av fergetilbudet slik det er i dag, kan virkelig være kroken på døra. Vi tror at innbyggerne vil godta dagens fergepriser, så lenge tilbudet blir opprettholdt.

Vi håper posisjonspartiene i fylkeskommunen vil forstå øyene i distriktene og deres innbyggere i denne saken, og at de vil gjøre sitt for å opprettholde dagens fergetilbud.