Minst 50 millioner kroner er satt av til å finne ut hvordan oppdrettsnæringa kan utvide sin virksomhet. Forskningsprosjektet SalCod skal få et helhetlig bilde av hvordan innvirkning lakseoppdrett har på torskestammen. Prosjektet har bruk for referansefjorder hvor det ikke er oppdrett og skal forske seg fram til hva som skjer med en fjord før og etter oppdrett. Dette høres i utgangspunktet bra ut å få forskning på dette. Men det er mange ting som ikke henger sammen. For det første innebærer hele forskningsprosjektet at det må etableres oppdrett i en hittil uberørt fjord.

I min hjemkommune Loppa, har Havforskningsintituttet sett for seg å bruke, Frakkfjord. En perle innenfor et havområde som er foreslått fredet, og et fuglefjell som er fredet. Her er yrende dyreliv. Hval, sild, gytefelt for kysttorsken og mye mer. Denne fjorden har lenge fått være i fred for andre enn lokalbefolkning og fiskere på grunn av sin utilgjengelighet. Og er et tilbakeblikk i hvordan livet i fjordene i Finnmark var før. Området er sånn sett også en bærer av sjøsamisk kulturarv.

Som lokalpolitiker skal jeg nå være med å behandle om det skal bli oppdrett i Frakkfjord gjennom kommunens arealplanen. En helt vanlig kommunal oppgave i mange kystkommuner i Norge. Ikke en enkel oppgave når Havforskningsinstituttet allerede i 2019 utalte at det høyst sannsynlig blir oppdrett i fjorden og satte i gang sitt storstilte forskningsprosjekt. Mange politiker vil jo naturlig nok føle seg presset til å ta en avgjørelse som de kanskje ikke ville tatt uten at det var tiltenkt forskning i området.

Vest-Finnmark regionråd presser på politisk og anbefaler at det gjennomføres i sitt vedtak allerede to måneder før vi lokalpolitikere fikk papirene på forslaget til arealplanen. Igjen mer press. Jeg trodde forskning skulle være nøytral. Uten at politikere skulle påvirke prosjektet og omvendt.

Det må også nevnes at I forslaget til ny arealplan har Grieg Seafoods skalert ned anlegget med ca tre fjerdedel av hva det opprinnelig var. Noe som fikk meg til å heve øyenbrynene. Forsøker også Grieg å påvirke forskningen ved å ta ned produksjonen i fjorden til et minimumsnivå?

Etter et noen år med engasjement i saken har jeg funnet ut hvorfor presset er der. Det finnes svært få egnede referansefjorder igjen i nord. Nettopp derfor er Frakkfjord så viktig i dette prosjektet. Det er et enorm paradoks at selv om det nesten ikke finnes flere fjorder igjen som ikke har et oppdrettsanlegg så skal vi bruke den siste til å finne ut hvordan vi skal få mer oppdrett.

Dette henger ikke på greip. Noen fjorder må etter min mening være oppdrettsfrie bærere av kulturarv og artsmangfold. Det er vi lokalpolitikere som er gitt det ansvaret til å bestemme dette. Ikke Vest-Finnmark regionråd, og ikke Havforskningsinstituttet. Et flertall i Loppa Kommune vedtok i 2019 en detaljregulering av dette området til store protester. Dette vedtaket ble etter en lovlighetskontroll opphevet av Fylkesmannen fordi saken må behandles gjennom arealplanarbeidet. Det er dermed ikke noen gyldige vedtak fra Loppa Kommune som tilsier at vi skal ha oppdrett her. Tvert i mot er det kommet inn titalls høringssvar som motsetter seg dette i arealplan arbeidet.

Så hva skal vi med et slikt prosjekt til 50 millioner i dag når alle fjordene allerede er fulle av oppdrett? Det har null nytteverdi. Og det kommer 20 år for seint. Disse pengene kunne glatt vært brukt på mer hensiktsmessige innovative og nytenkende løsninger innen oppdrettsindustrien.

Den siste fjorden står for fall.