I Nordlys 2.6 2022 misbruker Oddmund Enoksen sine advokatferdigheter for en gjennomført usann, ondsinnet og nedrig forfalskning av hva jeg mener og står for.

Hans tekst kan virke overbevisende, den er jo full av enkeltsetninger hentet ut av en mengde artikler jeg faktisk har skrevet i de siste fire månedene. Dessverre uten henvisninger som kunne gjøre det mulig for leserne selv å sjekke hans utlegning av innholdet.

Men de som er interessert i hva jeg har ment vil finne mye på min Facebook-side.

Enoksen metode er å trekke en setning ut av teksten og kombinere det med egne påstander som fordreier meningen.

Lik det eller ikke, jeg opplever det som et samfunnsansvar å søke å få reist en opinion for samarbeid om nedrustning og fred. Det systemet vi har er dødsdømt og vi er dødsdømt om vi ikke tar til vettet i tide.

Etter å ha strevet for fred gjennom 65 år er det dypt smertefullt å følge utviklingen i kjølvannet av overfallet på Ukraina og se hvor ensidig og totalt militær ekspansjonisme har fått dominere tankegang og politikk.

Verden er i stor fare, vi må alle besinne oss, møte andre med respekt og tenke nøye over hva og hvordan vi kommuniserer. Ellers kan det gå veldig galt.