Eksplosjonene mot gassrørene i Østersjøen i dag er sabotasje, og mest sannsynlig er det Russland som står bak. Det er svært alvorlig og det eskalerer situasjonen betydelig. Russland og Putin vil strupe Europa for energi.

Men russisk sabotasje mot undervannsinstallasjoner har vi allerede sett i norske farvann. Det siste året har to viktige sjøkabler i Vesterålen og til Svalbard blitt kuttet. Ved begge hendelsene dukket russiske fiskefartøy opp. Tilfeldig?

Norge er en av de største gassleverandørene til Europa. Faktisk den største etter Russland. Om Russland og Putin ønsker å eskalere krigen i Ukraina og energikrisen i Europa ytterligere, kan også norske gassrør bli utsatt for russisk sabotasje, slik vi nå ser i Østersjøen. PST meldte tidligere i år om en økt etterretningstrussel fra Russland mot Norge og vi har sett uvanlig aktivitet ved norske olje- og gassplattformer, blant annet droneaktivitet.

Les også

Alle land gjøre det de kan for å stanse Putins krigsmaskin

EU har innført en rekke sanksjoner mot Russland og Norge har fulgt samtlige av EUs sanksjoner. Det har vært viktig å ha en felles front mot Russland. Men når det gjelder EUs havneforbud mot russiske fartøy, så har Norge gitt unntak for russiske fiskefartøy, blant annet av hensyn til norsk næringsliv og norsk-russisk fiskerisamarbeid.

I august advarte forsker Ina Holst-Pedersen Kvam ved Forsvarets høgskole Sjøkrigsskolen om risikoene Norges unntak for russiske fiskefartøy hadde. Hun pekte på at unntaket tillater russiske fiskefartøyer å «navigere fritt langs norskekysten for spionasje- og etterretningsformål etter behov».

Jeg mener regjeringen må gjøre en ny og rask vurdering av om Norge fortsatt skal ha dette unntaket når vi vet hvilken trussel russiske fiskefartøy kan utgjøre mot kritisk infrastruktur, og etter hendelsene vi ser i Østersjøen. Et eventuelt forbud vil ramme norsk næringsliv, men vi kan ikke være naive i møte med Putins regime. Sikkerheten rundt olje- gassinstallasjoner må også skjerpes betraktelig.

Les også

Fiskerisamarbeid bidrar til stabilitet i nord