Ja, han kaller det ikke «krig», men et nødvendig tiltak for å fjerne det Putin/Lavrov kaller for «nynazistene» som sitter i ledelsen for et landområde som de ikke ser på som en egen stat og selvsagt ikke som et demokrati. Lavrov sier det er russerne som er «ofre» for «aggresjon» fra Vesten!

Ikke uten grunn stilles det nå alvorlige spørsmål om den mentale tilstand hos Putin, men vi ser jo alle det skrekkvelde som råder i Kreml der Putins vel regisserte marionett-teater utfolder seg. Hele den russiske ledelsen sitter på nåler og håper vel at Putin ikke ser deres vei. De vet at havner de i unåde så kan de risikere alt de nyter godt av og kanskje mer enn det. Lavrov gjør derfor som han må i sitt forsvar av Putin.

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo sier til Dagbladet at den russiske ledelsens angreps-krig mot Ukraina er en ren angrepskrig og derfor en krigs-forbrytelse. I går varslet også den internasjonale krigsforbryter-domstolen i Haag at de nå samler inn info om krigen i Ukraina.

Den 12. oktober i fjor ble Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kreert til æresdoktor i en seremoni ved UiT Norges arktiske universitet. (Utnevnelsen skjedde i 2011). UiT-ledelsen har hittil ikke kommentert dette på annen måte enn at «vi forstår at noen reagerer på utnevnelsen, men at vi betrakter den som helt grei».

Dette går ikke lenger. Studenter, lærere og ansatte ved UiT: kan dere stilltiende se på det fryktelige vi er vitne, og så la de som har utløst en krig som bryter med alt som heter folkerett bære tittelen æresdoktor ved vårt UiT?

Ved ikke å reagere blir dere alle tause klakkører til en uhørt forbrytelse som nå krever utallige menneskeliv midt i Europa. Som USAs FN-ambassadør, Linda Thomas-Greenfield, sa det i FNs sikkerhetsråd: Ingen kan lenger sitte på sidelinjen, men må i det minste reagere. Tiden for taushet er forbi.