Gå til sidens hovedinnhold

Skal du stå igjen på perrongen, Erlend? 

Jo flere som jobber for Nord-Norgebanen, jo bedre.

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne uka vedtok et stort flertall av oss på stortinget å igangsette arbeidet med realiseringen av Nord-Norgebanen. Vedtaket er historisk, det er riktig og viktig. Vedtaket forteller oss at flertallet av nasjonens stortingspolitikere ser potensialet og behovet for å bygge ut infrastrukturen i nord på en fremtidsrettet måte. Derfor var det symbolsk riktig å få vedtaket i forbindelse med behandlingen av Nordområdemeldingen. Nord-Norge representerer enorme muligheter. Men vi trenger handling framfor flere festtaler dersom vi skal gripe dem. Fremtidsrettet infrastruktur er helt avgjørende.

Jeg må innrømme at det var en skuffelse at Høyre stemte mot, men samtidig var det ingen overraskelse. Overraskelsen kom når Erlend Svardal Bøe, som er Høyres stortingskandidat i Troms, forsøker å latterliggjøre Nord-Norgebanen og vedtaket stortinget har gjort. Bøe får finne ut om han vil være med å jobbe for viktige nordnorske prosjekter eller om han vil fortsette å ha rollen som regjeringens uforbeholdne forsvarer. Jeg har stor respekt for nordnorske politikere i Venstre og KrF som er skuffet over regjeringen og Hareide sitt nei, og som er ærlige på det. Innsatsen deres har vært, er og forblir viktig. Fordi dette er et prosjekt vi skal jobbe med lenge. Nordnorgebanen trenger støttespillere uavhengig av fargen på regjeringen. At vi fremhever alle de gode saklige argumentere som motbeviser se mange kritikerne som nå prøver å motarbeide oss. Det er særdeles viktig at vi står sammen.

Det historiske gjennombruddet for Nord-Norgebanen gleder oss i Arbeiderpartiet. Skal vi få dette til, så er det viktig å behandle prosjektet seriøst. Kostnader, trasévalg, teknologivalg, klimaeffekt, fremdrift og passasjergrunnlag er selvsagt spørsmål vi må få svar på. I tillegg blir det viktig med god dialog med samiske interesser. Så er det ingen tvil om at ordet «utrede» nærmest utløser kollektiv allergi blant oss som er forkjempere for Nord-Norgebanen. Men det stortinget nå har sagt er også at vi skal utrede for å bygge. Det er noe annet enn å utrede for å begrave. Partileder Jonas Gahr Støre oppsummerer det fint i VG: «Dette handler om å ta Nord-Norge på alvor. I denne regjeringens nasjonale transportplan for de neste 12 år skal landsdelen med 45 prosent av landområdene og 80 prosent av havområdene få én prosent av jernbaneinvesteringene» og at det er er realistisk å få Nord-Norgebanen inn i Nasjonal Transportplan i 2025.

Arbeiderpartiet tror på og skal satse på Nord-Norge. Nye grønne arbeidsplasser skal skapes, vi skal utvikle sjømatnæringen med mål om dobling av eksporten innen 2030. Turistene vil igjen drømme om Nord-Norge og reiselivet vil være en av våre viktigste framtidsnæringer. Arbeiderpartiet vil ikke akseptere at staten trekker seg unna og sentraliserer slik vi har sett under Høyre. Dette gjelder også når vi skal etablere ny industri. Staten skal ha en sterkere rolle i å stille krav om ringvirkninger og lokal verdiskaping.

Arbeiderpartiets landsmøte sa enstemmig ja til Nord-Norgebanen fordi vi trenger å ta i bruk de ressursene Nord-Norge har, og sikre bærekraftig og forutsigbar eksport av varer og mennesker som skaper arbeidsplasser og inntekter den dagen oljen tar slutt. Troms og Finnmark Høyre har også sagt ja til Nord-Norgebanen. Det gir Erlend Svardal Bøe en mulighet til å velge å kjempe for bygging, ikke mot. Men han må ville det selv, og han må mene det han selv tidligere har gitt uttrykk for - at samhold skaper styrke i saka. Jeg inviterer Erlend til å bli med å jobbe for Nord-Norge - slik at Nord-Norgebanen blir et tverrpolitisk forankret prosjekt som styrker verdiskapingen, sikrer bosetting, arbeidsplasser og skaper attraktivitet. Om gjennomslag var viktig burde han rope et stort hurra og heie på vedtaket, men han valgte å kjefte og nedsnakke.

En viktig milepæl er nådd og nye skal komme, står vi sammen og jobber ilag!

Kommentarer til denne saken