Sjøtransporten langs Nord-Norges kyst

Containerskipet, «M/S Tege», som frem til oktober 2013 sørget for at containere som kom til Bodø med toget ble fraktet videre sjøveien til Harstad og Tromsø.

Containerskipet, «M/S Tege», som frem til oktober 2013 sørget for at containere som kom til Bodø med toget ble fraktet videre sjøveien til Harstad og Tromsø. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nord-Norgelinjen

For mange et etterlengtet sjøtransportprosjekt ut fra Bodø og nordover med miljøvennlig hurtiggående containerskip, m.a.o. jernbanens forlengende akse kan nå løse mye av dette. Her snakker vi om varer som blir transportert på vårt tungt belastede veinett, som nå får en bærekraftig short-sea løsning på vår tilnærmet vedlikeholdsfrie sjøvei. En meget god løsning, da det kan ta flere 10 år før forlengelse av jernbanen nordover blir en realitet.

Etter at «Tege» ble tatt ut av rute i oktober 2013, etter om lag 30 års drift fra Bodø, har ca. 13.000 stk. 25 ft. tollpost-containere årlig belastet veinettet med svært tung trafikk. Ser man på dagens vogntogsammensetning, som visstnok er opptil 25 meter lange og med en tillatt totalvekt i Norge på 60 tonn, er det enorme kjøretøyer vi ofte møter på.

Denne tungtransporten på vårt veinett avlegger som vi vet enormt mye skadelige partikler i form av utslipp til luft og vann- og stor risiko for bl.a. ulykker, støy og slitasje som frembringer enorme vedlikeholdskostnader på infrastrukturen mv. over store deler av vår naturskjønne region.

Nordområdemeldingen

I avisa Nordlys her om dagen kunne en lese hva vår egen statsminister mener. Hun legger stor vekt på klima og miljø, snakker om innovasjon, jobb- og verdiskaping, internasjonalt samarbeid, infrastruktur og samfunnsutvikling. Og det som er bra for Nord-Norge, er bra for Norge sier hun. Videre føyer hun til at å styrke nærings- og samfunnsutviklingen i Nord-Norge, er det klokeste vi kan gjøre i landsdelen da det er nasjonalt anliggende. En formidabel og gledelig kraftsalve som slår inn over vår nordnorske landsdel. Her vil en kombinasjon av jernbane- og båt transportløsning til den nordlige landsdelen ut fra Bodø kunne få sin etterlengtende renessanse, for de fleste, kanskje et av de klokeste transport løsninger.

Miljømessige effekter av transport med jernbane- og båtkonsept blir stadig viktigere med tanke på å forbedre sektorens bærekraft og langsiktige tilpasning. Gjennom å kombinere de mest energi- og miljøvennlige transportformer over Nordlandsbanen med båttransport videre fra Bodø får man utnyttet disse transportbærernes sterke egenskaper mhp energi og effektivitet.

Nyheten

Samferdselsdepartementet har gjennom Kystverket nå gitt tilsagn om økonomisk støtte på 41,6 millioner kroner til Nord-Norgelinjen der Eureka Shipping Ltd. står som transportør. Et firma med adresse på Kypros og Norge. De skal visstnok starte opp i april/mai 2021 ut fra Bodø. Videre skal de sette inn et såkalt RoRo (Roll on/off) og LoLo (Lift on/off) skip. De vil nok i første omgang som et prøveprosjekt sette inn et brukt fartøy ettersom nybygg krever grundig planlegging og relativt store investeringer.

Det er imidlertid viktig at et slikt skip er utstyrt med miljøvennlig fremdrifts maskineri spesielt all den stund regjeringen her om dagen i media står frem og vil kreve lavutslippsløsninger for bl.a. alle anbud på ferger innen 2023 og alle anbud på hurtigbåter innen 2025. Hva med den generelle sjøgodstrafikken som ferdes i samme farvann som ferger og hurtigbåter?

Håper imidlertid at kystverket gjør en kvalitetsmessig god vurdering mhp eventuelt skipsalder og miljøutslipp, noe som i aller høyeste grad er i fokus i dag.

Hvis ikke, kan det fort bli som å gi med den ene hånden og ta med den andre. Uansett, et slikt modernisert prosjektkombinasjon av tog- og båttransport vil utgjøre en integritet og bærekraftig sjøtransportkorridor der staten nå via kystverket bidrar til en realiseringsoppstart, er meget viktig for landsdelen.

En til dels krevende kyststrekning, med trange sund og varierende havneforhold ut fra vær og vind der et slikt fartøys DNA må ha god stabilitet og gode sjøegenskaper samt god fart- og ikke minst tilpasset både skipsleia og kapasitet og størrelse på havnene da en erfaringsmessig vet at kraftige fremdriftsmaskinerier og sidepropeller blir avgjørende for best mulig fleksibilitet i havnene.

Redusert tid i havn

Da varene skal fort frem til kunder i markedet, er det svært viktig å kunne løfte containere med kraner på dekk samtidig som en har portåpning i enden av båten for å kunne kjøre in/ut semitraller, selvkjørende rullende enheter og containere. De fleste større havner fra Bodø og nordover har vært fremsynte- og har ro-ro ramper og gode kaiforhold klare til bruk. Dette høres svært så lovende ut, ikke minst med hensyn på at vårt fra før så belastende veinett vil få en betydelig avlastning.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken