Erling Hansen skriver innsiktsfullt i Nordlys 3/12 om yngeldrap og annen uvettig handling fra fiskerinæringens avkastningshungrige kapitalister og konkurrerende virksomheter til sjøs, seismikk på fiskefeltene og militærøvelser, dumping av plast og annen uforstand.

Erling Hansen er fisker av yrke og vet hva han snakker om. Tenk om fiskeristatsråden hadde hett Erling Hansen! Det ville vært en trussel – ikke mot fiskeressursene – men mot de styrende byråkrater som «hals over hode» følger markedsideologien og som jakter på effektivitetsmålet; færrest mulige fiskere, fartøyer og sjøvær for å ta opp norske kvoter. Og til hvilken pris: Trålere som under dekke av å drive snurrevadfiske soper fjordarm etter fjordarm på jakt etter den siste rest av undermåls sei og hyse. Som har slik redskap som ikke lar noen eller noe slippe unna. Kan ikke de ærede byråkrater som styrer «butikken» ta til forstanden, fisk i bunnen av en snurrevad-trålpose som hiver på land 80 tonn kan man vel selv tenke seg hvilken tilstand er i. Vakre ord tales i Stortinget og skrives i offentlige dokumenter om «fisk til best betalende anvendelse» om «bærekraft» og om hvor strålende god norsk fiskeripolitikk er!

Vi i Senterpartiet deler Erling Hansens synspunkter. Norge trenger «nye koster». Heldigvis er vi nå mange som «ser tegninga» og som står klare til å stake ut ny kurs. Det er med stor glede at vi i Senterpartiet nå har klart for presentasjon vårt nye langtidsprogram «Vi tror på hele Norge» (2021-25). Her hitføres et av de grunnleggende prinsipper som vi i Senterpartiet vil følge om vi ved valget neste høst kommer i posisjon:

«Fiskenæringa skal videreutvikles ved å bygge på fortrinnet vi har i tilgangen på ferskt råstoff av høy kvalitet. Senterpartiet vil føre en politikk som gir i økt videreforedling i Norge. Senterpartiet vil legge til rette for en variert, fiskereid flåte. Kystfisket har i århundrer vært en grunnpilar i sysselsetting og verdiskapning langs kysten, og skal fortsatt være det i fremtiden» (s. 36-37).