Stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss har levert et fornærmet svar på en lederartikkel i Nordlys, der vi spør om hun og Arbeiderpartiet har til hensikt å ta politisk kontroll over Statnett.

Bakgrunnen er at direktør Hilde Tonne i et intervju med Dagens Næringsliv sier at selskapet nå prioriterer overføringskabler for strøm mellom nord og sør.

Det er ingen tvil om at Statnett er under sterkt press fra medier og kraftbransje i sør. Men det er stikk i strid med det Sivertsen Næss tidligere har garantert Nord-Norge, et løfte som ble fulgt opp av statsminister Støre i Tromsø i januar i år.

Sivertsen Næss svarer ikke på om disse løftene står ved lag. Spørsmålet vårt - om det er hun som styrer Statnett eller motsatt – er fremdeles ubesvart. Ikke nok med det: Mens hun tidligere har sagt at kabler ikke er løsninger, er tonen nå annerledes. Nå sier hun at vi ikke må gjøre "forhastede vedtak om hvilke nettutbygginger som bør eller ikke bør gjennomføres".

På toppen av alt uttrykker hun bekymring over at vi unntaksvis har lave kraftpriser i Nord-Norge denne sommeren, som om det er hovedproblemet med en nasjonal energikrise som har helt andre årsaker.

Sivertsen Næss må gjerne skjelle ut Nordlys fordi vi stiller kritiske spørsmål. Men vi står fast ved at en regjering som tillater at Statnett går videre med sine planer om å sende kraftoverskuddet ut av Nord-Norge, uten en troverdig plan for nye energikilder, svikter en landsdel der de to partiene fikk massiv oppslutning ved forrige valg.

Sivertsen Næss vil både avkarbonisere og industrialisere Nord-Norge på en og samme tid. Det behøver ikke være galt. Men det er et krevende eksperiment; ja en samfunnsomveltning som vi trenger mer offentlig debatt om.

Lederen i Stortingets energikomite har store visjoner om noen hundretalls batteriarbeidsplasser og elektrifisering av et gassanlegg på Melkøya. Men hun mangler troverdige svar til vanlige folk og næringsliv som har en legitim bekymring; hvem skal bære kostnadene for det massive kraftbehovet disse grønne satsingene vil føre med seg?

Uten balanserte løsninger risikerer vi å bite oss i halen; og ende opp med avindustrialisering av sjømatbedrifter og andre eksisterende virksomheter.

Vi er helt enige med Sivertsen Næss i at energidebatten trenger et åpent sinn. Men det er enda større behov for politisk realisme i en tid med både reallønnsnedgang og levekostnader som eskalerer.

Derfor gjentar vi spørsmålet til Sivertsen Næss enda en gang: Vil hun nå si klart fra om at Statnett ikke skal prioritere overføringskabler fra nord til sør, fordi slike konsesjonssøknader vil bli avslått?