I et formannskapsmøte tirsdag tok Høyres Erlend Svardal Bøe opp fremdriften i planleggingen av den nye Stakkevollveien i Tromsø.

Svardal Bøe trykket på et ømt punkt. Saken er en gjenganger i lokalpolitikken og i byråkratiet, der har den snurret rundt i en uskjønn runddans i årtier, mens byen i samme tidsrom har vokst med flere titusen innbyggere. Dermed har trafikkproblemene vokst nesten over hodet på Tromsø, mens både Universitetet (UiT) og Universitetssykehuset (UNN) har ekspandert kraftig.

I en slik sammenheng er det temmelig fascinerende å konstatere at transportsystemet mellom sentrum og Breivika mer eller mindre er nøyaktig det samme som for 30 år siden.

Det har ikke manglet på planer som har virket storslåtte på tegnebrettet. Men skal man dømme etter opplysningene som kom fram i formannskapet tirsdag, er saken fremdeles like langt unna en løsning, til tross for at over 200 millioner kroner som er hentet inn gjennom lokal drivstoffavgift, er satt av til formålet.

Saken var ferdig behandlet i kommunestyret i Tromsø den 18.juni i fjor, og ble sendt over til Statsforvalteren i Troms og Finnmark (tidligere fylkesmannen). Der ligger saken fremdeles, uten fremdrift.

At Statsforvalteren har god tid, er dessverre ikke noen nyhet. De fleste forsøk på å få fortgang i prosesser pleier å falle på steingrunn.

Ofte har forsinkelser en naturlig forklaring selv om de kan være irriterende. Statsforvalterens rolle som kontrollorgan er nå engang å sikre forsvarlig saksbehandling og innhente supplerende opplysninger fra kommunene når det er behov for det. Plan og bygningsloven stiller nemlig strenge krav til høring av parter selv ved de minste endringer.

Selv om det kan være fristende å lete etter en syndebukk, realiteten er at kommunen faller for eget grep. Stakkevollveien har blitt et eksempel på handlingslammelse i det kommunale systemet og ikke minst; vakling og omkamper når de politiske beslutningene skal tas. Svak dialog med de næringsdrivende i området har heller ikke hjulpet. Det sier seg selv at de næringsdrivende langs Stakkevollveien blir stående i spagaten i forhold til langsiktig planlegging, mens den varslede utvidelsen til tre eller fire kjørefelt uteblir.