Dette innlegget er et tilsvar på:

Sikker helårsdrift av den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis er en av Polarinstituttets mange oppgaver. I begynnelsen av oktober ble forsyningslinjen til Trollstasjonen brutt ved at lossestedet, der forsyningsskipet legger til, brakk av fra is-bremmen som går ut i Sørishavet. Dermed oppstod beredskapssituasjonen som gjorde det nødvendig å omdisponere isbryteren «Kronprins Haakon» til å finne farbar vei gjennom isen og til nytt lossested.

Pågående toktaktivitet med «Kronprins Haakon» i nord ble avbrutt, men som kompenserende tiltak stilte Sysselmesteren på Svalbard sitt fartøy «Polarsyssel» til disposisjon. Fartøyet er godt i gang med oppgavene. Universitetet i Bergen har bidratt med «G.O. Sars» til havbunnstokt.

«Kronprins Haakon» vil være tilbake til oppstart av planlagt toktprogram for 2022 i februar. Ingen av våre samarbeidspartnere bør dermed bli særlig skadelidende.

Ekstrakostnadene ved å bruke «Kronprins Haakon» til å etablere nytt lossested kommer på ca. 20 millioner kroner. Innleid kommersielt fartøy ville omtrent firedoblet kostnadene. Ingen av våre internasjonale samarbeidspartnere, med egnede båter i Sørishavet, hadde anledning å bistå.

«Kronprins Haakon» er et isgående forskningsskip som også er konstruert til å benyttes i beredskapssituasjoner. Dette var viktige element helt fra starten av da jeg var med på å lede arbeidet rundt etableringen av nytt isgående forskningsskip.

Skipet er en isbryter som holder mer enn tre knop i metertykk is. Skipets tyngde gjør det i stand til å brekke enda tykkere is. Dermed er vi trygge på å finne vei inn til ny losseplass slik at forsyningsskipet trygt kan losse ca. 80 kontainere med drivstoff, forsyninger, maskiner og annet viktig utstyr til Trollstasjonen opp på isen.

I det interdepartementale polarutvalget ble operasjonen oppsummert som godt eksempel på fornuftig bruk av statlige ressurser til å løse en krevende oppgave.

Norge er en betydelig polarnasjon, og et av få land med stor aktivitet både i Arktis og Antarktis. «Kronprins Haakon» planlegges til tokt i Sørishavet ca. hvert femte år. Hvert år skal forsyningsfartøyet «Silver Arctic» seile fra Tromsø til kysten av Dronning Maud Land med forsyninger til Troll. Vår aktivitet i sør bidrar dermed til å styrke polarbyen Tromsø.

Det er verken misbruk av forskningsskip, eller utenrikspolitiske motiver som ligger bak avgjørelsen om å benytte «Kronprins Haakons» isbryteregenskaper i sør. Det handler om beredskap, ansvar og sikkerhet.