Denne våren har vi i WWF Verdens naturfond oppfordret ordførere, gruppeledere og folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner i hele Norge til å engasjere seg i forhandlingene av FNs nye naturavtale, som skal fremforhandles til høsten i Kunming i Kina.

Hvorfor skal lokal- og regionalpolitikere i Norge bry seg med en internasjonal avtale?

Koronapandemien, som ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) mest sannsynlig oppsto gjennom smitte mellom utrydningstruede ville dyr og mennesker, har vist hvordan naturtap på den andre siden av verden kan ha virkninger som rammer oss alle – også norske lokalsamfunn.

Naturen er lokal – den former livsbetingelsene våre uansett hvor vi lever. Også her hjemme kan naturtap gå ut over goder som er viktige for oss. Rundt i Norge er naturen selve grunnlaget for bosetting. Flomvern, matsikkerhet, pollinering, trygg transport og opplevelser, reiseliv og næringer til land og havs – alt dette avhenger av en sunn natur.

I en verden preget av handel og internasjonalt samarbeid trenger vi et felles rammeverk for å ta vare på de naturgodene vi alle sammen er avhengige av.

Derfor er forventningene til den nye avtalen for naturen like høye som før Paris-avtalen for klimaet ble laget i 2015. Målet med avtalen er at vi i 2030 skal ha mer natur enn i dag, og at vi innen 2050 skal leve i harmoni med naturen, ved at vi bruker den samtidig som vi tar vare på den.

Dette krever at avtalen blir ambisiøs og forpliktende for statene. Her trengs det at Norge tar lederskap i forhandlingene. For å sende et signal om dette, har vi i WWF derfor bedt Norges kommuner og fylkeskommuner om å gi regjeringen tydelig beskjed om at natur er viktig.

Vi vet at mange allerede har satt saken på kartet i kommunestyrer og formannskap den siste møterunden før sommeren. Noen har allerede gjort vedtak. Asker var først da de 4. mai vedtok å oppfordre regjeringen til å ta en offensiv posisjon i forhandlingene.

– En ambisiøs naturavtale er avgjørende for en framtid slik vi ønsker den for de som kommer etter oss. I Asker så vel som i resten av verden, uttalte ordfører Lene Conradi.

Vi venter spent på hvor mange andre som følger etter! Kanskje du mener at nettopp din kommune og fylkeskommune burde engasjere seg? I så fall bør du kontakte din ordfører og gruppelederne i partiene lokalt, og oppfordre dem til å sette saken på agendaen. Da gjør du et viktig bidrag for framtida – ei framtid hvor dyr, natur og mennesker kan leve i harmoni.