Nok en høyrepolitiker som hyller fraværsgrensa. Som elev i den videregående skolen er jeg lei av å høre om voksne som sier de bryr seg, men ikke tar oss på alvor. Som stortingskandidat, blir jeg rasende.

Fraværsgrensa har siden den ble vedtatt i 2016 nærmest vært et skjellsord blant elever på videregående. Det er ikke uten grunn. For den har ikke fungert, tross hva høyrepolitikeren påstår i innlegget sitt.

Høyre er beklageligvis så opptatt av å ha rett, at de glemmer å se konsekvensene av sine egne vedtak. Elevene har sagt det fra begynnelsen av, og rapport og rapport har bekreftet det; fraværsgrensa fungerer ikke.

For joda, om målet var å kun begrense fraværet i skolen eller å få alle ungdommer til å passe inn i malen for hvordan arbeidslivet ønsker at de skal se ut, så er jo fraværsgrensa prima.

Men er det virkelig verdt det, fem år seinere?

Nei, mener Senterpartiet.

For fraværsgrensa har ikke lykkes. Mens fraværet har gått ned, har medisinbruken blant unge eksplodert og det skrives ut rekordmange legeerklæringer (som attpåtil koster elevene penger) fordi to skoletimer borte i noen fag betyr at du ikke har rett til karakter lengre. Man trenger ikke være elev, foresatt eller matematiker, for den saks skyld, for å skjønne at det er totalt urimelig.

Høyres representant skriver at “å stille krav til elevene er å bry seg”. Jeg snakker både som elev i videregående skole, og på vegne av elever i videregående skole, når jeg sier at det allerede stilles nok krav til ungdommer - både i skolen og i samfunnet ellers.

Med dagens fraværsgrense har det ikke noe å si hvor godt du kan pensum - for om du har mer enn 10% fravær, så har du ikke rett til karakter i faget. I verste fall kan det bety at en står uten vitnemål, men allikevel har massevis av kompetanse og vurderingsgrunnlag. Det er ikke bra for elevene, ei heller for samfunnet.

Og selvsagt ønsker Senterpartiet å omgjøre vedtak som påvirker folk sine liv til det verre! Det er derfor politikere finnes - for å lytte. Senterpartiet vil snu sentraliseringa og sette en effektiv stopper for høyresidas forskjells-politikk. Det er nå det gjelder, mye står på spill og din stemme er utrolig viktig. Senterpartiet vil ta vare på stemmen din, og fjerne dagens fraværsgrense. Godt valg!