Man skulle tro de politiske partiene hadde nok å være uenige om, uten at det var behov for å finne på ting. Senterpartiets Per Martin Sandtrøen er åpenbart av en annen oppfatning. Han hevder at jeg har kalt planene om å bruke mindre penger på nytt regjeringskvartal for «populistisk vås». Det stemmer ikke. Høyre er selvsagt for å bruke så lite penger som mulig på et nytt regjeringskvartal, og vi mente, i likhet med det nå Senterpartiet har kommet frem til, at det kunne være mulig å nedskalere byggetrinn 2 og 3 av det nye kvartalet.

Det er imidlertid helt korrekt at jeg har omtalt et tidligere forslag fremmet av Senterpartiet som populistisk vås. Og det står jeg ved. Senterpartiet foreslo i fjor høst at departementene kunne bli sittende spredt rundt i byen, og mente det ville spare skattebetalerne for flerfoldige milliarder. Det hørtes så tilforlatelig ut, men problemet er at det ikke er sant. For det første ville det koste mer enn det prosjektet som nå er under bygging. Faktisk opp mot 32 milliarder kroner mer!

Det skyldes at sikkerhetsloven, som Senterpartiet stemte for, stiller strenge krav til sikring av grunnleggende nasjonale funksjoner som et regjeringskvartal. Det betyr at gamle bygg som Utenriksdepartementet ville ha måttet bli rehabilitert til en helt annen sikkerhetsstandard, at veier og gateløp over store deler av byen ville ha blitt stengt og at staten måtte ha kjøpt omkringliggende bygg. Alt dette visste Senterpartiet før de hadde sitt utspill. De var informert om sikkerhetslovens bestemmelser og konsekvensene av disse, og de visste at det ville bli langt dyrere.

Likevel ble det fremstilt som om Senterpartiet nå hadde funnet en genial løsning som skulle spare fellesskapet for masse penger. Populistisk vås var derfor en helt presis beskrivelse av forslaget. Og jeg registrerer nå at Senterpartiets opprinnelige forslaget er dødt og begravet.

Det er likevel positivt at Senterpartiet nå har blitt en forkjemper for å bruke mindre penger på nytt regjeringskvartal. Slik har det ikke alltid vært. Da regjeringskvartalet ble debattert i Stortinget i 2019 var Senterpartiet bekymret for at vi skulle «spare oss til fant». De ville bygge kvartalet i tre, noe som ville økt kostnadene betydelig. De ville også ha cellekontorer og større areal per ansatt. I denne fasen var Senterpartiet altså mest opptatt av å øke kostnadene.

Solberg-regjeringen nedskalerte prosjektet i flere omganger. Vi nedjusterte arealnormen til 23 kvm per ansatt. Vi reduserte antall kvadratmeter med 28 000. Og vi nedjusterte antall ansatte kvartalet skulle dimensjoneres for fra 5700 til 4700. Det kunne vi gjøre fordi vi hadde klart å snu sterk vekst i antall ansatte under Stoltenberg II-regjeringen, som Senterpartiet var en del av, til en nedgang i antall ansatte.

Som det heter i stortingsmeldingen om nytt regjeringskvartal (2019): «Den faktiske utviklingen i antall ansatte har gått ned…I 2012 var det 4180 ansatte i departementene… i mars 2017 var det i overkant av 4100 ansatte i de departementene som skal inn i det nye regjeringskvartalet». Denne snuoperasjonen klarte vi ikke minst på grunn av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, en reform Senterpartiet er mot.

Nå har Senterpartiet besluttet at det er antall ansatte i departementene i dag (4100) som skal ligge til grunn for all fremtid. Det betyr at to bygg i siste byggetrinn ikke behøver å bygges. Ingenting er bedre enn hvis det blir realiteten. Det er imidlertid mye som tyder på at Senterpartiet her selger skinnet før ulven er skutt. Den potensielle besparelsen inntreffer først på 2030-tallet.

Så når Sandtrøen setter denne besparelsen opp mot bredbånd i distriktene, så betyr det at distriktene må vente ganske lenge på det bredbåndet. Høyre har langt høyere ambisjoner for bredbåndsutbyggingen enn det. Men besparelsen forutsetter også at Senterpartiet klarer å opprettholde nullvekst i antall ansatte. Høyre klarte det. Senterpartiets historikk er mildt sagt dårlig på dette feltet. I tillegg har Vedum lovet å erstatte konsulenter, som i dag leies inn for dekke midlertidige behov ved for eksempel utredningsoppdrag, med faste ansatte. Det går ikke i hop. Et av løftene må vike. Hvilket blir det?

Et lite hjertesukk til slutt. Når Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, presenterer regjeringskvartalet som jåleri og dekadense, så er det verdt å minne om hvorfor vi bygger nytt regjeringskvartal. Bakteppet er terrorhandlingen 22. juli 2011. 2/3 av kostnadene ved nytt regjeringskvartal er sikkerhet. Byggene over bakken koster ikke noe mer enn andre moderne kontorbygg i Oslo sentrum.

Det er ikke jåleri å beskytte de grunnleggende nasjonale funksjonene som et departementsfellesskap ivaretar. Det burde være nokså selvsagt for et parti som sitter med beredskapsministeren.

Jeg har etter hvert innfunnet meg med at fakta ikke biter på Senterpartiet. Men jeg mener velgerne fortjener bedre enn våset fra den kanten.