«En ny rødgrønn regjering skal ikke kjøre slalåm mellom blokkene på Stortinget. Budsjettet skal gjøres opp med flertallet på rødgrønn side» sier Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad.

Det var en tydelig og grei avklaring som Senterpartiet kom med til Klassekampen denne uken. Senterpartiet vil ikke ha samarbeid med de borgerlige partiene, men kun med de rødgrønne partiene etter valget i september, om de rødgrønne får flertall på Stortinget.

Om vi ser på meningsmålingene de siste ukene, vil Senterpartiet ikke bare være avhengig av Arbeiderpartiet for å få flertall på Stortinget, de trenger også støtte fra SV og Rødt eller MDG. Det vil gi Norge en mer radikal rødgrønn politikk med økte skatter, mindre valgfrihet til pasientene, lavere forsvarsbudsjetter, dårligere rammebetingelser for næringslivet og senkede ambisjoner for hva elevene skal lære i skolen.

Høyre har fått til mye bra i regjering.

Vi har redusert helsekøene slik at folk kommer raskere tilbake til hverdagen, vi har doblet samferdselsbudsjettet slik at det bygges mer vei som knytter folk tettere sammen og vi har satset på skolen slik at flere elever fullfører, får bedre karakterer og har mindre frafall. Vi har fått til mye, men det er fortsatt mye som gjenstår og alt har ikke vært perfekt. Det tror jeg heller aldri at noe vil bli, for samfunnet vårt er i kontinuerlig utvikling. Det er fortsatt dårlig infrastruktur flere steder som må bli bedre, vi trenger flere relevante og desentraliserte utdanningstilbud for å øke tilgangen på kompetent arbeidskraft og vi har utfordringer med befolkningsutviklingen. Jeg mener Høyres politikk er svaret også på disse utfordringene.

Men når jeg ser hva som kan bli utfallet av meningsmålingene de siste ukene, der både Rødt og MDG er over sperregrensen, så slår det nok sikkert flere enn meg at vi vet hva vi har med en borgerlig regjering, ikke hva vi får med en rødgrønn regjering med Senterpartiet,

Arbeiderpartiet og SV som vil være avhengig av enten Rødt eller MDG.

Men det er noen ting vi vet at disse fem rødgrønne partiene er enig om:

  • De vil øke skattene kraftig.
  • De vil senke ambisjonene for skolen med å reversere skolepolitikk som har fungert.
  • De vil ha mindre valgfrihet og økte helsekøer med å fjerne fritt behandlingsvalg.
  • De vil reversere flere reformer, blant annet politireformen som har gitt flere politifolk.

Og Rødt og MDG strekker det enda lengre.

De vil blant annet:

  • Kutte bort en rekke viktige samferdselsprosjekter, som Nord-Norges største investeringsprosjekt, Hålogalandsveien.
  • Øke skattene og avgiftene med over 30 milliarder kroner.
  • Stenge ned all norsk olje- og gassproduksjon og sende flere tusen ut i arbeidsledighet uten en plan.
  • Gi dårligere betingelser for næringslivet til å skape flere private arbeidsplasser og ha betydelig mindre samarbeid mellom offentlig, ideell og privat sektor.

Det kan med andre ord bli veldig spennende regjeringsforhandlinger Senterpartiet skal i sammen med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og MDG. Men dette er en politikk jeg ikke vil ha, og som ikke er med på å utvikle landet vårt. Høyre har en tydelig plan for Norge de neste fire årene.

Vi skal få flere til å fullføre skolen, skape flere private arbeidsplasser og redusere ventetidene i helsetjenesten. Vi skal også få ned klimagassutslippene, doble satsningen mot overgrep på nett og ansatte flere politifolk, styrke det sosiale sikkerhetsnettet og gi folk større frihet til å bestemme mer over egen hverdag.

Norge trenger ikke en rødgrønn reverseringspolitikk. Vi må fremover og vi må holde takt med utviklingen av samfunnet.

Vi vet hva vi har, ikke hva vi får.