Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet gambler med nordnorske arbeidsplasser

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet gambler med Norges nest viktigste næring som er fiskeri- og sjømat. For Nord-Norge som har et særdeles eksportrettet næringsliv er dette katastrofalt. Det er rundt 15.000 nordlendinger som har sin jobb og inntekt fra fiskeri- og sjømatsektoren i nord. I tillegg kommer mange eksportrettede arbeidsplasser i andre næringer. Disse arbeidsplassene står i fare om Senterpartiet får bestemme.

Mange tar for gitt at vi fritt kan selge fisken vår (eller andre varer og tjenester). EØS-avtalen er en grunnmur for Norges markedsadgang til Europa. Norge må ha en sikker og forutsigbar markedsadgang til Europa. Uten markedsadgang ville det ikke være grunnlag for disse arbeidsplassene. Dette vil ramme arbeidsplasser langs hele kysten, men spesielt hardt vil Nord-Norge rammes.

Båtsfjord er for eksempel et samfunn som skjønner hva tilgangen til markedet betyr. Jeg deltok nylig på Sjømatpulsen, et webinar i samarbeid med Fiskeribladet. Der deltok også folk fra næringen i Båtsfjord. Og med tydelig stemme ble det sagt at Senterpartiet i Båtsfjord ikke er enig med Senterpartiet sentralt når det gjelder fiskeripolitikken. Det er et kraftig signal fra en kommune som lever av fiskeri- og sjømatnæringen.

Om velgerne i nord tør gamble på at Senterpartiet i Båtsfjord har så stor påvirkning på Senterpartiet sentralt at Senterpartiet snur i sin fiskeripolitikk gjenstår å se. Jeg hadde ikke gamblet på det.

Det foregår et kontinuerlig arbeid for å følge opp og forbedre eksisterende markedsavtaler og forhandle nye avtaler. Når Senterpartiet sier de ønsker å reforhandle EØS-avtalen setter de i spill hele avtalen og markedsadgangen vi har til Europa. Det må ingen tvile på.

Norge er et lite land i verden. Vi er avhengige av godt samarbeid med andre land og vi er helt avhengige av å ha forutsigbar og stabil adgang til andre lands markeder. EØS-avtalen sikrer oss dette. Så når sentrale senterpartifolk sier at EØS-avtalen ødelegger arbeidslivet, så må det ikke herske noen tvil. De gambler med rund 15.000 arbeidsplasser i nord. Og da lurer jeg på hvordan skal Senterpartiet skal erstatte disse arbeidsplassen?

Fakta:

  • Om man tar med leverandørnæringa er det 44 400 personer som er sysselsatt i sjømatnæringa i Norge. Av disse er 14 900 sysselsatt i Nord-Norge.
  • I de nordligste fylkene sysselsetter fiskeindustrien 5038 mennesker, 4774 er fiskere og 2406 jobber i oppdrettsbransjen.
  • Nasjonalt er omtrent 4,7 % av alle sysselsatte i privat sektor sysselsatt i sjømatnæringa.
  • I Nord-Norge er denne andelen betydelig større. I Troms og Finnmark utgjør den samlede sysselsettinga i sjømatnæringa omtrent 15 % av total privat sysselsetting i fylket. Tilsvarende tall for Nordland er omtrent 13 %.

Uten god markedsadgang – rives grunnlaget vekk for mange viktige arbeidsplasser i nord og langs kysten vår. Vi må jobbe kontinuerlig for å sikre og forbedre markedsadgang for fisk og sjømat på konkurransedyktige betingelser. Da legger vi grunnlaget for enda flere arbeidsplasser i Nord Norge i tillegg til å sikre eksisterende arbeidsplasser. Vi må skape mer og inkludere flere!

Kommentarer til denne saken