EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser og lar oss selge produkter vi er stolte av. Norge og verden blir bedre av å bygge broer, ikke murer.

For første gang i EØS-avtalens historie står vi overfor et stortingsvalg hvor det er vilje til å sette opp murer langs Norges grense. Ikke bokstavelig, men Senterpartiets nei til EØS betyr nei til handel, vekst og utvikling. Det er et ja til å bygge murer framfor broer på det internasjonale markedet vi er avhengige av i Norge. Samtidig karrer verden seg gjennom en global pandemi som har vist at vi sårt trenger mer internasjonalt samarbeid.

Pandemien viser tydelig at vi trenger partnere i verden som vi kan stole på. Hadde det ikke vært for internasjonalt samarbeid hadde vi ikke fått vaksine, smittevernutstyr eller en internasjonal organisasjon som kjemper mot viruset.

Uten internasjonalt samarbeid hadde vi heller ikke hatt rikdom. Internasjonalt samarbeid sørger for sparekontoen vi også kaller oljefondet. Oljefondet gjør at vi kan ha gratis skole og helsetjenester, og at vi kommer oss trygt tilbake til hverdagen etter pandemien. Situasjonen i Norge hadde vært helt annet uten tilgang til EUs indre marked.

Vi har aldri vært nærmere den internasjonal katastrofen som Senterpartiet foreslår. Senterpartiet vil melde Norge ut av EØS-avtalen. Avtalen med lang tradisjon for å sikre norske interesser internasjonalt. De har ingen plan for hva Norge skal stå igjen med. Geir Pollestad (Sp) viste 22.01 på Dagsnytt 18 at det ikke finnes noen alternativ til EØS-avtalen. Alternativet er at vi står alene, med begge føtter utenfor det internasjonale markedet som sikrer Norge som velferdsstat.

Det er surrealistisk at Senterpartiet ikke forstår EØS-avtalens betydning. Avtalen har sikret Norges utvikling de siste tiårene. Vi er der vi er i dag på grunn av internasjonalt samarbeid. Verre er det at de ikke presenterer et annet alternativ enn isolasjon og proteksjonisme. Norge trenger tilgang til EU-markedet, mer enn hva EU trenger tilgang til det norske. Vi får aldri bedre avtaler med EUs indre marked om vi velger å forlate samarbeidet og stå alene.

Vedum kommenterer i lys av Storbritannias Brexitavtale “vi har ingen ost å gi”. Dette er en trist fallitterklæring. Den både stiller norsk landbruk opp mot andre viktige norske næringer, og samtidig underminerer norske landbruksprodukter. Norsk ost har vunnet VM flere ganger, norske kjøttprodukter holder høy kvalitet, og for å ikke snakke om Jarlsbergs internasjonale suksess. Vi har all grunn til å være stolte av norske produkter. Det må vi tørre å vise internasjonalt.

Uten EØS-avtalen kunne vi ikke solgt sjømaten vår. Norge solgte svimlende 36 millioner fiskemåltider hver eneste dag i 2019. Sjømat er en av våre viktigste ressurser i Nord-Norge, den har alltid betydd mye for oss. Senterpartiet får ikke rokke ved den. Senterpartiet sine murer ødelegger for tusenvis av arbeidsplasser langs kysten, og spesielt Nord-Norge.

Det er en grunn til at de fleste i Norge er glade i EØS-avtalen. Til og med flesteparten av Senterpartiets velgere slår ring om den. Nettopp fordi den sørger for Norges sikkerhet.

EØS-avtalen gir oss tilgang til å reise, studere og gjøre det vi selv ønsker i Europa. Ikke minst karrer den oss gjennom en pandemi, lar oss selge norske produkter vi er stolte av, og bygge broer framfor murer internasjonalt.

EØS-avtalen er for viktig til at Senterpartiet kan kaste den til havs.