En av Senterpartiet sine viktigste saker dette valget er å ta Norge ut av EØS-avtalen. Det kan få store konsekvenser for industrien og næringslivet i nord, som er helt avhengig av å selge varene sine til Europa. En handelsavtale med EU vil aldri bli like god som EØS-avtalen, og vil heller ikke dekke like mange, og viktige, områder som næringslivet er helt avhengig av.

For en stund siden deltok jeg på et digitalt møte med Alcoa sammen med andre stortingskandidater fra Nordland. Alcoa var ekstremt tydelig i sin beskrivelse av EØS-avtalen. Den er et være eller ikke være! Jeg blir derfor alvorlig bekymret når Senterpartiet har lovet å ta Norge ut av EØS-avtalen hvis de vinner valget til høsten. Tidligere har Arbeiderpartiet satt foten ned, men deres svake oppslutning for tiden gjør at vi ikke kan stole på at de klarer å stå imot denne gangen. Dette er en av grunnene til at jeg stiller til valg for Venstre i år. Jeg vil kjempe for EØS-avtalen, fordi den sikrer industrien og næringslivet i nord viktige rammebetingelser for videre vekst og overlevelse.

Nordland er det viktigste eksportfylket i nord, og ett av de viktigste i landet. Vi eksporterer varer, tjenester, mineraler og fisk for milliardbeløp. Eksportbedriftene sikrer arbeidsplasser i hele Nord-Norge, og er hjørnesteinsbedrifter i sine lokalsamfunn. Jeg kommer fra Helgeland, en region som står ekstra sterkt i nord. Alcoa i Mosjøen, Elkem, Celsa og Ferroglobe i Mo Industripark, Nova Sea på Lovund og Mowi på Herøy er alle hjørnesteinsbedrifter og fyrtårn som sikrer flere hundre arbeidsplasser i lokalsamfunnene. Jeg har derfor store problemer med å forstå hvorfor Senterpartiet vil ta Norge ut av EØS-avtalen, og risikere at disse bedriftene i verste fall må stenge dørene. Det ville blitt katastrofalt Helgeland, Nordland og resten av Nord-Norge.

EØS-avtalen sikrer ikke bare markedstilgangen til resten av Europa. Den sikrer også fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft mellom landene i EU. Med EØS-avtalen går det meste knirkefritt. Alcoa pekte for eksempel på salg, distribusjon, forsikring og garantier som områder der EØS-avtalen sikrer like regler og vilkår. Dette er elementer som en handelsavtale ikke vil inneholde, og som vil skape utfordringer og økte kostnader. En handelsavtale vil aldri kunne gi de samme, gode betingelsene som EØS-avtalen gir. Dette ser vi eksempelvis med handelsavtalen som Norge nettopp har inngått med Storbritannia. Den er ikke like bra som EØS-avtalen vi hadde da Storbritannia var medlem av EU.

Erfaringer fra Storbritannia viser også hva som kan skje hvis Senterpartiet får gjennomslag for bare det å utrede alternativer til EØS-avtalen. Når viktige rammebetingelser settes i spill strupes investeringene på grunn av usikkerheten. Dette så man i Storbritannia, der investeringene i bilindustrien brått stoppet opp og fabrikkene ble flyttet til andre EU-land! Er det virkelig dette Senterpartiet vil gjøre med industrien og næringslivet i nord?