Det bør herske liten tvil om at det er særdeles viktig for regjeringen og nå statsråd Aasland å ta grep og finne en farbar vei ut av den famøse Fosen-dommen slik at ikke samene får ture frem med sitt og stoppe nødvendig utbygging av vindkraft, infrastruktur og gruvedrift.

Selv om vi nå har et stort og nærmest desperat underskudd på arbeidskraft og inflasjonsspøkelse ligger å banker på loftet må vi tenke på alle de arbeidstakerne som kan importeres fra andre land i Europa og som kan jobbe her hos oss. En stor berikelse for lokalsamfunn der de bor på brakker borte fra sine familier og jobber på nordsjøkontrakter.

Etter NVE’s beregninger vil kraftoverskuddet bli borte innen 2026. Vi trenger mer strøm for å trygge veksten. Forbruket i Norge må opp. De fleste familier vil komme til å slite med å skaffe seg sin tredje bil og det er enda ikke slik at alle har hytte både på fjellet og ved sjøen. Folk kan knapt ta seg mer enn to ferier i året og mer enn 3 storbyferier kan de fleste se langt etter med mindre noen tar grep. Kommuner sliter med å utføre sine oppgaver og må gå kanossagang til Stortinget for å få pirket ut noen usle milliarder til et badeland eller to av en allerede slunken statskasse.

Energiprisene har skutt i været (i sør) og vi trenger å bygge ut langt mer kraft for å sørge for lave og stabile priser til grønn industriutvikling. Dagens eksport (15 TWH) utgjør 0,003 prosent av EU’s energiforbruk (4000 TWH +). Hvor mye mer energi vi må produsere for å få regulert ned prisene i EU kan vi overlate til tallknuserne, men det er i alle fall sikkert at her må vi bare bygge ut så mye og så fort som mulig!

I en slik situasjon er det jo perverst at samene skal få jage rundt på flokkene sine til enhver liten avkrok av landet og sette kjepper i hjulene for de som virkelig kan og vil få til noe her i landet: De som kan snakke med bankene, opprette selskaper, ansette flere informasjonsmedarbeidere enn arbeidere på fast kontrakt, og leie inn resten fra vikarbyråer. Samene, hva har de bidratt med? De setter jo ikke engang spor etter seg i naturen. Her er store områder som egentlig er urørt, men som samene påstår at de «bruker». Bruker du naturen må det i det minste fremgå at den er satt i tjeneste for våre formål og ikke bare ligger der tilfeldig henslengt som en surrete vev av ustrukturert liv. Det skal ikke gå an å si at du «bruker naturen» uten at noen snorer klippes, uten at noe lager lyd eller uten at det kommer noe røyk ut på toppen. Hvordan skal dagens ungdom få brukt sin kompetanse hvis naturen ble «brukt» slik samene påstår de gjør?

Nei. Det er på tide med skjeve blikk og litt uskyldig småhundsing fra hvermansen slik at nett-trollinga kan få litt større effekt på lokalt nivå hver gang de setter seg opp mot grønn ødeleggelse for grønn omstilling. På nasjonalt nivå er det viktig at myndighetene kjenner sin besøkelsestid og setter samene på plass i forhold til det rettsvernet de innbiller seg å ha.

  • OBS: Dette innlegget er gjennomgående preget av forfatterens bruk av ironi, dvs. å utrykke noe man ikke mener - eller det motsatte av hva man mener - slik at den egentlige meningen skinner igjennom. Hilsen ND-redaksjonen