I de to foregående år har pandemien ført til avlyst eksamen for elever i grunnskolen og i videregående skole. Nå mener mange at nok er nok, og at eksamen må gå som normalt dette året.

Det er også hevdet at pandemien er så godt som over, det er enda noen måneder igjen av skoleåret, og elever bør enda ha god tid til å ta igjen tapt undervisning slik at eksamen kan gå som normalt.

Men det er noen alvorlige mangler ved disse argumentene. For det første: Hvordan skal man begrunne at de to foregående kullene, men ikke årets kull skal få avlyst eksamen? Har 2020 og 2021-kullene hatt mer pandemi-ulemper i sin undervisning enn 2022-kullet? Selvsagt ikke, snarere tvert i mot. 2022-kullet er det kullet som fikk pandemien rett i fleisen allerede i første klasse på videregående.

Derfor har heller ingen andre kull samlet sett hatt tilnærmelsesvis så mye pandemi-tilpasset og kvalitetsmessig svakere opplæring som nettopp årets avgangskull.

For det andre: Argumentet om at pandemien nå stort sett er over og at elevene derfor kan ta igjen det taptede neste knappe månedene holder selvsagt ikke. Fagfolk mener at vi har smittetoppen foran oss, ikke bak oss. I skolene står derfor både mange kateter og pulter tomme fordi lærere og elever er covid-syke. Enda flere vil sannsynligvis stå tomme den neste måneden. Det er en situasjon som absolutt ikke gir gode betingelser for å ta igjen tapt læring i noen korte måneder frem til våren.

Det er derfor å håpe på at den nye kunnskapsministeren legger vekt på det klare faglige rådet fra Utdanningsdirektoratet om å avlyse årets eksamen.