Det var litt av en byråkratisk hinderløype Khader Zouorb måtte forsere, da han ønsket å etablere en kafévogn i Telegrafbukta. Heldigvis får han i disse dager lønn for strevet. Det er en seier for den sunne fornuft og inkludering av arbeidsfolk som skaper sin egen inntekt.

Vi håper at den brokete prosessen han har vært gjennom nå blir en viktig lærdom for kommunen.

Telegrafbukta er bystranda i Tromsø og besøkes av mange særlig i løpet av sommersesongen, men også ellers i året. Det burde ikke komme som en overraskelse på en kommune at en slik juvel også tiltrekker seg interesse fra aktører som ønsker å drive næring.

Tromsø kommunes byråkrati fremsto likevel som nærmest handlingslammet da Zouorb gjentatte ganger søkte om en midlertidig utsalgssted i Bukta. Det var ikke måte på hvor vanskelig det skulle være å trekke strøm, stille krav til opprydding, og finne plass.

Heldigvis satte formannskapet i Tromsø kommune foten ned, og i tydelige ordelag ba byråkratiet om å være mer løsningsorientert. Etterhvert ble det bestemt at virksomheter som Zouorbs kunne testes ut i et prøveprosjekt i Telegrafbukta i år.

Pølsevogner med bokutsalg, pizzavogner med hengekøyeutleie, bakerivogner med blomsterbinderi - slike interessante mobile hybrider har for lengst blitt vanlige syn i mange storbyer vi liker å sammenligne oss med.

De er selvsagt kommersielle virksomheter, men det i seg selv burde ikke være et skjellsord. De bidrar ofte til gode tjenester og hyggeligere nærmiljø, de er møteplasser og steder der kultur utveksles og naboer blir bedre kjent med hverandre.

Kommunen bør tilrettelegge mer for slik virksomhet. Den skal så klart kreve inn leie, stille krav til estetikk, rydding og god drift. Det må også eksistere et ryddig rammeverk med ekte konkurranse slik at flere kan drive næringsvirksomhet i indrefileten av våre utfartssteder.

Men en ordentlig handlingsplan som kan tilrettelegge for økt aktivitet fra sesongbaserte, midlertidige utsalgssteder bør bli konsekvensen av Zouorbs strev.

Vi må i større grad ha en positiv holdning til private initiativ som vil blåse liv i bydeler, nabolag og utfartssteder. Vi håper Khader Zouorbs iherdighet vil inspirere mange av byens gryende gründere.

Det er udelt positivt at vi har ambisiøse, driftige innbyggere i Tromsø som jobber hardt for å etablere egne arbeidsplasser og skape arbeidsplasser for andre.

Det bør vektes tungt når kommunen skal evaluere dette prøveprosjektet.