Partiledere, politikere, bloggere, influensere og kjendiskvinner i Oslo rykker ut og forteller hvilken katastrofe det vil være med noen små justeringer i fødetilbudet, når den såkalte ABC-klinikken i byen legges ned. Det brukes sterke ord.

Det må føles underlig, sett fra Finnmark. Der legges både respiratorplasser og rehabiliteringstilbud for pasientene nå ned, uten at protestene er i nærheten av å nå frem til hovedstadens selvrefererende offentlighet.

Når sykehusene våre har knappe ressurser, og lokale helseforetak skal kutte kraftig, er det da riktig å prioritere helt friske fødende i Oslo, som skal gjennomføre fødsler med lav risiko?

Fødsel i vann, akupunktur, duftlys, dunkel belysning og kun jordmor-bemanning er vel og bra. Men det er altså snakk om et eksklusivt tilbud som fødende i alle andre norske byer må klare seg uten.

Nå varsler flere jordmødre fra ABC-enheten at de starter privat fødeklinikk som skal gi det samme tilbudet som legges ned ved OUS.

Det viser et nytt paradoks. At det er et marked for å yte lavrisikotjenester i private helseinstitusjoner i hovedstadsområdet. Mens de risikofylte, kostbare og særlig krevende fødslene uansett vil ende opp i det offentlige systemet rundt omkring i landet.

Det skal sies at man også har tilbud med kun jordmødre på noen nordnorske fødestuer, men det har en annen begrunnelse. Volumet er for lavt til gynekolog-bemannet fødeavdeling. Dette gis for at friske fødende skal slippe å reise langt, hundrevis av kilometer.

Det er et paradoks at kvinner i Oslo kjemper for jordmorbemannet fødestue, mens kvinner andre steder i landet slåss for å beholde de gynekolog-bemannede fødeavdelingene sine.

Det er også et paradoks at kravet er et eksklusivt og særskilt tilbud kun i Oslo, når alle fødeenheter i resten av landet opplever desperat mangel på jordmødre.

Vi står midt i eldrebølgen og bemanningskrisen i helsevesenet er overtydelig, også i Oslo. Dessuten går fødselstallene ned. Fagfolkene må dermed prioriteres på færre fødestuer enn tidligere.

Det er på tide å våkne opp. Hvis man ikke skal kunne nedprioritere kostbare tilbud til friske og ressurssterke kvinner i Oslo - hva er det egentlig da spesialisthelsetjenesten i resten av landet skal nedprioritere?

Det er fornuftig av helseminister Ingvild Kjerkol å ikke respondere på støyen og protestene fra Venstres Guri Melbye og andre partiledere som helt uten vidvinkel løper ærendet for lokalpolitikk, sammen med andre særinteresser i Oslo.