Vi har aldri hatt flere politifolk over hele landet enn nå, og politiet er bedre rustet til å bekjempe alvorlig kriminalitet enn noen gang tidligere – spesielt kriminaliteten som rammer de svakeste i samfunnet.

Det å bygge en robust beredskap og et sterkt politi er et evigvarende prosjekt. Men noen ganger gjør man større fremskritt enn andre.

Nylig offentliggjorde Politidirektoratet de såkalte «resultatavtalene» sine, som viser budsjettfordelingen til politidistriktene. Det var lystig lesing for oss som bryr oss om politiet og beredskapen i hele landet, med pluss-tall for alle politidistrikter. I Troms opplever vi et skikkelig krafttak med 493 millioner kroner – det er 14,4 millioner mer enn året før, og en vekst på 3 prosent.

2021 skulle altså vise seg å bli selve «justisåret». Tilliten til politiet øker i Norge, færre straffesaker på vent, 60 millioner for å bekjempe gjengkriminalitet, vi styrker arbeidet mot hatkriminaliteten og vi har ansatt flere politifolk lokalt. Bare i Troms er det ansatt 106 flere i operative politistillinger siden regjeringsskiftet i 2013. Det er også gledelig å se at optimismen rundt om i Norge stadig er større:

  • «Alle målbare parametere viser at både beredskapen, synligheten og polititjenestene har blitt mye bedre», sier lensmann i Nord-Troms, Ole Johan Skogmo om politireformen til Nordlys 4. oktober i fjor.
  • «Svartmaling av politireformen og politiet kan politikerne ta et annet sted. I Sogn og Fjordane var 2020 «best ever» for lokalt politiet.» Dette skriver Arne Johannessen, tidligere leder av fagforeningen til politiet, og nåværende leder for politiet i driftsenhet Sogn og Fjordane, 18. januar i år.
  • «Som distrikts-kommune opplever vi en vanvittig forbedring i polititjenesten», sa Senterpartiets ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, til Nationen 8. juli 2020.

Norsk politi blir altså bedre i alle deler av landet, og høster mye fortjent ros for sin innsats for å bekjempe kriminalitet og holde oss trygge. Dette er resultatet av en målrettet og bevisst prioritering fra regjeringen, og arbeidet til dyktige menn og kvinner i politiet.