Årsmøtet i Troms og Finnmark KrF ønsker ikke utbygging av overføringslinjer for strøm mellom Nord-Norge og Sør-Norge. Vi mener det vil tjene befolkning og næringslivet i Nord Norge best å ikke åpne for økt overføringskapasitet fra nord til sør.

Det som derimot er nødvendig er at det brukes ressurser til å oppgradere strømnettet og kraftproduksjonen i fylket. Mange kommuner har stort behov for kraft til å kunne utvikle sitt næringsliv, vi forventer derfor at kraftproduksjonen i nord brukes til dette.

I forbindelse med det grønne skiftet er det viktig at man ikke tapper kommunene for strømreserver når en planlegger elektrifisering av kollektivtransport. Det må sikres tilstrekkelig oppgradering av strømforsyning til næringsliv og befolkning i takt med overgang til det grønne skiftet og elektrifisering. Vi må også ta med i beregningen at det planlegges med kraftkrevende næringsprosjekter i landsdelen som er avhengig av nok kraft for å kunne realiseres.

Det er viktig for befolkning og næringsliv i nord at det tilrettelegges for utvikling og vekst, dette er nødvendig for å kunne opprettholde bosetning, og er dermed også en god sikkerhetspolitikk.