Kunstverket er inspirert av Cora Sandels novellesamling «Dyr jeg har kjent», og ble utført av Liv Ragnhild Kjellmann, Astrid Fadnes og Terje Grimen. Sistnevnte, med kunstnernavnet Tegson, hadde rollen som mentor.

Dette veggmaleriet, med sine innbydende farver og et drømmeaktig, fabelpreget motiv, har slått an blant mange av byens innbyggere. Jeg registrerer også at det legges merke til av turister – gjerne middelaldrende par som stopper opp, peker og fotograferer. Og formodentlig videreformidler sine inntrykk fra en eksotisk, liten storby langt mot nord.

Men når jeg har omtalt et så pent og prydelig kunstverk som dette, vil jeg skynde meg å tilføye at jeg også har sans for den adskillig røffere og tøffere formen for «street art» som dyrkes i ungdommelige miljøer. Også her med elementer av drømmer, fabler og fantasier – men med et uttrykk som kan gi gamle tanter og besteforeldre bakoversveis.

Det synes jeg ikke det er noen grunn til. La oss høre litt på hva ungdommene mener med sin kunst. Og la oss gi dem noen «lovlige vegger» hvor de kan utfolde sine talenter.

Slik ungdommelig gatekunst (som ikke må forveksles med uønsket ‘tagging’ og graffiti) utøves gjerne på blinde vegger og murer, gjerder, i byens dødsoner, i forlatte industrilokaler etc. etc. I miljøene har man sine egne. uskrevne lover og selvjustis. Det er lov å male over andres arbeider – etter en viss tid, og så lenge det holder samme kunstneriske standard.

Jeg nevnte Terje Grimen (Tegson). Han er født i 1989, og kommer fra Bergen. Han er akkurat så ung – og akkurat så voksen – at han kan formidle dette interessante kulturfeltet på en måte som også litt eldre mennesker kan forstå.

Vi skal være glad for å ha Grimen på laget. Han har solid bakgrunn fra det rike gatekunstmiljøet i Bergen (som ansees som landets fremste). Han har bodd i Tromsø de siste årene, og har gjort en stor innsats for gatekunstmiljøet i den nordlige del av landet. Gatekunst er i hovedsak en «guttegreie» - men han har funnet en 17-årig jente i Øst-Finnmark med store talenter.

Jeg synes forskjellige arenaer i Tromsø bør invitere Tegson til å holde foredrag om gatekunst i sin alminnelighet – men også som anstendig kunstform med sosialt engasjement – for eksempel i den retningen Kirkens Bymisjon ligger. I den anledning tenker jeg primært på Tromsø kommunes kulturutvalg, men også Næringsforeningen, Rotary – og mange flere. Det gjelder å kjenne sin besøkelsestid.

Tromsø er Nord-Norges største og mest attraktive by. Imidlertid bør vi være oss bevisst at konkurransen byene imellom – også her nordpå – blir sterkere og skarpere.

Også i Tromsø opplever vi at ungdom i foruroligende grad flytter sørover – og ikke kommer tilbake igjen.

Det er nok den totale ‘pakken’ som er problemet. Først av alt dårlig klima. Men også et mangelfullt tilbud og ‘kjipe’ holdninger fra den eldre delen av befolkningen (også i «storbyen» Tromsø). Jeg skjønner så utmerket godt hva de mener. Nord-Norges største trussel er nordnorsk mentalitet.

Tromsø må satse på å være en ungdommelig by hvor uventede ting kan skje. En by som oppfattes som «kul» - også langt utover byens grenser.

Vi har det beste utgangspunkt. Det har vært snakk om å utarbeide en plan for gatekunst. Jeg støtter tanken på det varmeste.