Nei, det er for seint. Janne Carlsson løftet SAS opp fra å være et flyselskap som på alle måter befant seg på bunnivå - til å bli et topp flyselskap preget av medbestemmelse og trivsel for alle - ansatte og passasjerer. Hans ledelsesmodell ble rost opp i skyene - der flyene heldigvis også stort sett befant seg. Nå står flyene stort sett på bakken og SAS ligger snart i grus. En konkurs er nært forestående.

Janne Carlsson ble til slutt overkjørt av ei ny utvikling i luftfarten - som vi nå ser konsekvensene av: Uendelig mange konflikter og uro blant ansatte og passasjerer.

SAS har slitt over tid med ulike utfordringer. Da koronaen tok kvelertak på flybransjen hentet SAS inn nederlandske Anko Van der Werff som ny administrerende direktør. Nå raser han ut i all offentlighet mot sine egne ansatte - flygerne. De fleste av dem er allerede oppsagte og uten jobb.

Dette er en mann som, da han var sjef for det colombianske flyselskapet Avianca, fikk en bonus på 30 millioner kroner. Det skjedde i 2020 midt under pandemien, mens flyselskapet var på konkursens rand. 30 millioner kroner! Flere tusen av Aviancas ansatte ble imidlertid sagt opp eller fikk kutt i jobbene.

I SAS har den rasende toppsjefen en årlig lønn på 12,5 millioner kroner. Hvor mange titalls millioner han har fått løfte om skal ned i hans lommer når han har oppnådd konkurs og må slutte, får vi neppe vite. Kanskje media burde interessere seg litt for den type økonomisk griskhet hos ledere. Ledere som tror at man kan styre ansatte som om de er brikker på et brett - som tror at mennesker over tid finner seg i å bli herjet med - fratatt sine jobber, mens de samme jobbene tildeles andre som godtar betydelig svekkede arbeidsrettigheter og lønn.

Anko Van der Werff tilhører den nye tidas toppledere som er uendelig opptatt av mest mulig cash til seg selv - samtidig som de krever at de som virkelig gjør jobben må spare og redusere på alt. En totalt meningsløs opphausing av enkeltmennesker i fine dresser . Eventyret om keiserens nye klær blir aldri for gammelt. Sannheten er at en halvering av millionlønninger til toppledelsen i SAS hadde gitt lønn til de aller fleste av de oppsagte flyverne. Verre er det ikke - men sånt er naturligvis utenkelig for den nye ledertypen med ledelsesideer der ansatte kun er brikker på et skrivebord.

Kjernen i SAS-konflikten er opprettelsen av to datterselskaper, som ble opprettet samtidig som 560 piloter mistet jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. SAS-pilotene mener at selskapet omgår sine forpliktelser ved å hente inn nye piloter, fremfor å ansette de som mistet jobben.

Martin Lindgren i den svenske pilotforeningen sier mye handler om hvordan SAS har behandlet sine ansatte de siste årene. Hvorfor får så åpenbart udugelige ledere lov til å fortsette å trakassere ansatte - og til slutt også ødelegge virksomheter til skade for eiere og alt som finnes av ansatte - og ikke minst alle oss som er avhengige av en funksjonell lufttrafikk?