E6 er stengt Norge er delt i 2 , atter en gang blir vi minnet på at veinettet vårt ikke er rustet for en vanlig vårflom.

Brua over E6 ved Badderen i Kvænangen synes å være på sammenbruddets rand. For ett år siden røk gammel brua som går parallelt med «nybrua». Så kan man stille spørsmål ved vurderingene som er gjort i forhold til hendelsen i 2021 , det ser i alle fall ut for at det ikke er gjort nødvendige tiltak gitt situasjon vi nå står i.

Klimaforskere varsler mer ekstremvær i fremtiden , med mer nedbør og flom. Det bør bety at myndighetene har en plan for å møte mer ekstremvær som utfordrer veinettet vårt.

Det er myndighetens oppgave og ivareta samfunnssikkerhet og beredskap også i distriktene. Som et minimumskrav bør regjeringen ha en ambisjon om at vi har en hovedferdselsåre gjennom landet som ikke bryter sammen ved en normal vårflom.

Dessverre er det helt andre signaler som kommer fra samferdselsministeren, det varsles at viktige samferdselsprosjekt kan bli satt på vent på grunn av økningen i kostnader på veiprosjekter.

Situasjon nå er at vareforsyningen til Finnmark må skje på veinettet til en annen nasjon, takk og lov for at det er en vennligsinnet nasjon. Det betyr at transportbedriftene må legge om sine transportruter som gir mye lengre transportavstander og mer tidsbruk, som igjen fører til økte kostnader.

Blålysetatene kommer i en svært krevende situasjon. Vårt krav til samferdselsministeren er en styrking av satsingen og ikke en utsettelse av helt nødvendig bygging av bærekraftig infrastruktur.