Fylkesrådet i Troms og Finnmark støtter nettavisen Barents Observer med 150.000 kroner.

Det er ingen stor sum, men et viktig og riktig signal fra fylkesrådet og Bjørn Inge Mo (Ap).

Med base i Kirkenes arbeider Barents Observer og redaktøren Thomas Nilsen for å etablere en nyhetsredaksjon for russiske journalister i eksil som ikke lengre kan jobbe fritt og uavhengig i Russland.

Målet er å tilby faktabasert informasjon og journalistikk om temaer som ikke kommer frem i medier i Russland som rammes av Kremls propaganda og krigssensur.

At dette har sitt utgangspunkt i en del av landet som ligger en kort kjøretur fra den russiske grensen, er interessant.

Dette er et område som tidligere hadde omfattende samarbeid over grensene, både mellomfolkelig, politisk, faglig og innenfor næringsliv.

Det meste av denne kontakten er i dag frosset, slik vil det forbli i lang tid. Initiativet fra Barents Observer peker uten tvil i retning av en stor mulighet for en ny type kontakt med Russland.

Kirkenes og Finnmark kan etablere seg som en arktisk frihavn for russiske intellektuelle, kunstnere og andre som flykter fra Putins diktatur.

Dette kan også gi nye perspektiver på innhold i Barentssekretariatet, som finansieres av Utenriksdepartementet men i dag mangler arbeidsoppgaver.

Prosjektet i regi av Barents Observer ønsker i første omgang å ansette 3 eller 4 journalister fra det russiske nord. Personer som i dag ikke har trygghet til å arbeid fritt og uavhengig innenfor Russlands grenser, og som allerede har forlatt landet.

I tillegg til den varslede støtten fra Troms og Finnmark fylke kommer øvrig finansiering fra Stiftelsen Fritt Ord og private sponsorer.

Avisen har lenge vært en torn i øyet på det russiske regimet. Redaktør Thomas Nilsen har lenge blitt nektet innreise. I 2015 forsøkte den russiske sikkerhetstjenesten FSB å få norske myndigheter til å stenge Barents Observer. Siden 2019 har avisen formelt vært blokkert i Russland, men har nå god erfaring i å komme forbi sensurmuren.

Med den støtten Barents Obsever så langt har fått fra ulike kilder, er prosjektet med eksil-russere klart til å gå i gang. Det blir et særdeles viktig pustehull i en tid med enorme mengder løgn og krigspropaganda fra russisk side.