Først vil jeg si at jeg støtter sanksjoner mot Russland. Slik får vi noe handlingsrom uten å delta i voldelige tiltak. Men sanksjoner er et upresist verktøy som har aldri vært prøvd i denne skalaen. På forhånd var det umulig å forutsi alle konsekvenser. Derfor er det verdt å ta hensyn til hva som har skjedd så langt.

Russland er per i dag utsatt for 7116 sanksjoner, som er mer enn Iran, Venezuela, Myanmar, og Cuba til sammen. Disse sanksjonene har svært konkrete konsekvenser for nesten alle russere som mister tilgang til alle slags varer som kommer fra andre land. En lege som jobber på sykehus, mister tilgang til medisin som er produsert i Ukraina for å redde livet til nyfødte barn som har vanskelig for å puste. Eieren av en bedrift som produserer madrasser, mister tilgang til stoffet som før var importert fra Tyskland. En arbeider på en fabrikk er arbeidsløs fordi de mangler materialer. En mekaniker kan ikke få tak i reservedeler for å reparere et kjøretøy. Hvitt papir har forsvunnet, siden blekemiddel ikke er å få tak i. Det har vært hamstring av sukker. Prisene stiger. Det finnes et uendelig antall slike historier.

Men Putin er lite bekymret over hvordan hans egen befolkning lider. Han er mer opptatt av å kontrollere informasjonsstrømmen ved å sensurere internett. Og det er her banksanksjoner mot Russland bidrar til å stenge russeres tilgang til informasjon. Nesten alle selvstendige nyhetsmedier har vært lagt ned på grunn av en ny lov som straffer spredning av “falske nyheter” om den russiske hæren med 15 år i fengsel.

Tusenvis av russiske journalister har rømt fra landet. Russiske TV-kanaler sender kontinuerlig ut Kremls propaganda. For å få adgang til informasjonskilder utenfor Russland må russere bruke VPN (virtuelt privat nettverk) slik at en datamaskin eller smarttelefon fungerer som om den befinner seg i utlandet. Men slike tjenester krever betaling, og på grunn av banksanksjonene har de fleste russere mistet muligheten til å overføre pengene sine til utlandet. Da er de fanget i Putins informasjonsboble.

I et webinar 29.03.2022 diskuterte russiske forskere og journalister forskjellige løsninger som kanskje høres nokså usannsynlige ut: Kanskje kan Elon Musk kringkaste internettforbindelse via satellitt? Kanskje kan BBC gjenopprette kortbølgekringkasting? Kanskje kan milliardærer og/eller vestlige stater finansiere russiske journalister på flukt, slik at de kan fortsette sin virksomhet og sende nyheter på russisk til Russland? Men kanskje er en enklere løsning at vesten finansierer gratis VPN for alle russere?

Informasjon spiller en svært viktig rolle i denne krigen. For at sanksjoner skal kunne ha noen effekt, må den russiske befolkningen forstå hva som egentlig skjer i Ukraina og i verden. Ellers kan Putin hevde at sanksjonene er en bekreftelse på hans ideer om at Vesten står sammen med ukrainske “nazister” mot Russland, og han kan trygt forvente at russerne skal tro på ham og være tålmodige.