Samtidig håper jeg at vi alle kan ta oss litt tid til å reflektere over hva som ligger til grunn for den norske modellen, med bosetting, næringsliv, skoler og servicetilbud fra nord til sør. Som melkebonde i Tana i Finnmark ble jeg litt stolt da det i mai ble lagt fram tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse som viser at næringen min bidrar direkte og indirekte til nesten 23 milliarder kroner i verdiskapning for Norge – og nesten 26 000 årsverk. Det betyr at hver og én av oss 7700 melkeprodusenter i samvirket TINE, bidrar til 2,4 årsverk utenfor gården. Vi snakker om elektrikere, rørleggere, sykepleiere eller barnehageansatte.

Ja, bare i mitt fylke, Troms & Finnmark, bidrar melkebonden til 810 millioner kroner i verdiskapning og 960 årsverk. Dette gjelder kun melkeproduksjonen. Så kommer kjøttproduksjonen og andre produksjoner i tillegg. Det gir en god følelse. I Troms & Finnmark fylke har TINE meierier i Harstad, Storsteinnes i Balsfjord, Alta og Tana. En ekstra god følelse har jeg etter at TINE bestemte seg for å ikke legge ned noen av meieriene i Finnmark og heller utfordre meieriene til selv å komme med forslag til forbedringer. Jeg er også stolt over at vi nå holder på med en stor utbygging på Storsteinnes i Balsfjord. Vi får et helt nytt ysteri som også vil sikre mottak av geitemelk. Det er viktig for geitebøndene i nord. Utbyggingen på Storsteinnes blir TINEs største enkeltinvestering i Nord-Norge i nyere tid.

Samtidig er vi en næring under press fra flere kanter. Importen av meieriprodukter øker.

I 2020 ble det importert nesten 18 000 tonn ost, en økning på ti prosent fra 2019. Hadde vi produsert denne osten selv, på norsk melk, ville det gitt rom for 900 flere melkeprodusenter, med en samlet sysselsettingseffekt på 3060 årsverk. Det er mer enn tre ganger så mye som i Troms & Finnmark når det gjelder sysselsettingseffekt. Dessverre fortsetter osteimporten å øke. Jeg frykter at når landbruket kommer under økende presse er det vi som bor i de ytterste distriktene som vil rammes hardest.

Også denne sommeren tror jeg det er mange som satser på norgesferie og jeg håper at mange kommer helt nord i landet. Vi har så mye å by på. Langs veien vil du nok møte melkebilen fra TINE, kanskje flere ganger. Melkebilen har en viktig rolle i å holde liv i bygdesamfunnet. Den holder rett og slett Norge sammen.

Som melkeprodusent håper jeg at vi i generasjoner framover kan få lov til å være med på å produsere kortreist og bærekraftig mat til det norske folk, selvsagt på en klimavennlig måte. Jeg håper at vi fremdeles kan bidra til det fantastiske kulturlandskapet vi er så stolte av å vise fram. Og jeg håper vi fortsatt vil ha tilgang på lærere, sykepleiere og håndverkere – og tankbilsjåfører, uavhengig hvor vi bor i landet.

Velkommen til Troms og Finnmark!