Det aller meste tyder på at flertallet i Norge er gått lei av Erna og Høyrepolitikk. Folk flest vil ha ei ny regjering. Samtidig er det gledelig å se at klima , miljø og fattigdomsproblematikk har fått en så sentral plass i valgkampen. Fokuset på miljø og klima har sørget for at Senterpartiet - som totalt mangler klima og miljøfokus, raser nedover på meningsmålingene. Rødt , MDG og SV får stadig nye potensielle velgere.

Det samme gjelder også - i litt mindre grad Venstre. I et miljøperspektiv er alt dette positivt. Ingen ting er viktigere enn å ha en god og ansvarlig politikk for framtidas klima og miljø. Oppsplittinga av oppslutning om miljøpartiene medfører desverre at grunnlaget for den nye regjeringa kan svikte. Med Venstre og KrF over den magiske streken, kan Erna komme tilbake i fire nye år med stadig mer til de aller rikeste og stadig mindre til folk flest. Det må for enhver pris ikke skje. Derfor er det nå viktig at så mange som mulig samler seg om de partiene som kan utgjøre den nye regjeringa: SV og AP - og SP. Det positive i utviklinga nå er at et lite SP får betydelig mindre innflytelse som bremseparti for viktige og helt nødvendige miljø og klimatiltak. Både Rødt og MDG er å foretrekke i så måte, men ingen av de to partiene er sikre støttespillere for ei ny regjering på venstresida. Den store utfordringen med MDG er at de har vært så utydelige i valg av side i politikken.

Miljøpartiet har aldri tatt skikkelig avstand fra høyresida i politikken. De omtaler dette som å være blokkuavhengig .Det skaper stor tvil om hva slags politikk vi reelt kan få med et større MDG på stortinget. MDG er desverre ikke en garanti for ei ny regjering. Rødt vil absolutt ikke delta i ei ny AP ledet regjering. Det skaper også usikkerhet for ei ny regjering uten Høyre og FrP. Hverken Rødt eller MDG - som begge har et viktig fokus på klima og miljø - er garantister for at vi får ei ny ansvarlig regjering. Det er derfor svært viktig at flest mulig velgere samler seg om de partiene som har lovet en ny regjeringskonstellasjon. I Troms handler det om nok støtte til Torgeir Knag Fylkesnes som alternativ til Per Willy Amundsen på stortinget. Det valget burde være enkelt!