- Javel, herr Statsråd, var en engelsk satire over vingeklippede politikere som ble snurret rundt fingeren av embetsverkets inngrodde tro på det egentlig er de som bestemmer. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var forbausende rask til å ramle i embetsgryta, og gapet til regjeringens lovnader før valget blir stadig mer pinlig.

Å vente på utredninger av deltemaer eller geografiske områder til etter at den store KVU'en av transportsystemet i Nord-Norge er ferdig, er en akademisk ansvarsfraskrivelse man må arbeide i embetsverket for å forstå. For alle oss andre, ofte kalt “vanlige folk”, er statsrådens uttalelser til media ubegripelig.

Jeg er sikker på at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har gjort som både fiskeriminister Bjørnar Skjæran og de fleste andre av landets innbyggere, å enten med bil eller flybuss trafikkert strekningen Trondheim - Værnes. På denne strekningen har Nygård garantert passert gjennom den tofelts Helltunnelen.

Jeg er like skråsikker på at samferdselsministeren har fått med seg trafikkmengden, støvet og all eksosen som skaper en skodde i tunnelen for de trafikkerende. Sjåfører som kjørte flybuss gjennom tunnelen meldte allerede for 20 år siden om betydelige helseplager på grunn av støv og eksos.

Statens Vegvesen tok dette på alvor, og har sammen med SINTEF gjennomført et utall forskningsprosjekter for å trygge trafikkantenes helse. Piggdekksavgift er et av tiltakene som har hjulpet, i tillegg til salting og aktiv rengjøring med vasking og støvsuging.

Statsråden bør merke seg at da meldingene om helseproblemer meldte seg, hadde Helltunnelen en årsdøgnstrafikk på virkedager (ÅDTy) på i overkant av 11.000 kjøretøy pr dag (2002). Siden har trafikkmengden økt, og gjennomsnitt for de siste fem årene før pandemien var en ÅDTy på nær 16.500 kjøretøy. Trafikkmengden på E6 er blitt så stor at det nå investeres for 7 milliarder på strekningen Ranheim - Værnes.

Jernverksbakken er nok mindre kjent for statsråden, men den er som Helltunnelen en viktig del av E6, og et viktig trafikkpunkt for næringslivet i hele Nord-Norge. Hvis vi ser bort fra bytrafikken i sentrum av Narvik, er E6 gjennom Mo i Rana den mest trafikkerte strekningen på E6 nord for Værnes. På østsiden av byåsen passerer E6 bare 12-15 meter fra soveromsvinduene hos folk, og det i en bakke med opptil 6 prosent stigning og et meningsløst plassert lyskryss. I motsetning til i Helltunnelen så benyttes det strøsand. Tonnevis med strøsand, - daglig!

Hvor mange vogntog som står fast i denne bakken hver vinter vet bare de som bor tett inntil lyskrysset, men enkelte dager er det flere titalls. Vinterstid strøs det derfor med sand kontinuerlig utenfor soveromsvinduene, og enkelte dager passerer brøytebilene oftere enn hvert tiende minutt. Frem og tilbake, og som regel kombinert med strøsand eller salt.

I corona-året 2021 var ÅDTy i Jernverksbakken hele 16.160 kjøretøy, altså nær det samme som på motorveien sør for Værnes. Til sammenligning er ÅDTy over den problemfylte og politisk prioriterte Bustneslia, vest for Mo i Rana, rundt 1.500 kjøretøy.

Både statsråden og øvrige regjeringsmedlemmer vet at det om få år vil ligge en storflyplass nordøst for Mo i Rana, og den logiske konsekvensen er selvsagt at ÅDTy i Jernverksbakken vil bli langt større enn i tunnelen sør for Værnes.

Legges Menons beregninger til grunn, så vil etableringen av Freyrs batterifabrikk alene øke trafikken på E6 med 20 prosent og dermed skape en ÅDTy på mer enn 19.000 kjøretøy. Trafikk til og fra flyplassen vil komme på toppen av dette. Om få år, Herr Statsråd, så vil vi i denne trange flaskehalsen på E6 ha en ÅDTy på mer enn 20.000 kjøretøy, og risiko og konsekvens ved ulykker og trafikkstans til og fra Nord-Norge vil være høyst kritisk. Det vil måtte trøs enda mer sand og salt, og Vegvesenets massive innsats mot svevestøv i Mo i Rana vil være nær fånyttes.

Gjennom Narvik var i fjorårets ÅDTy 16.300 kjøretøy, og her har regjeringen for lengst innsett at en tunnel er nødvendig. Det valget tok forrige regjering uten at man trengte en utredning om en jernbane til Tromsø, fiskerihavner i Lofoten og småflyplasser i Finnmark. Man innså bare at helsa for Narviks innbyggere var verdifull.

Sør for Steinkjer kan E6-trafikken flyte nord-syd på en rimelig ny firefelts motorvei. Der var gjennomsnittlig ÅDTy de fire siste årene før pandemien bare 14.360 kjøretøy. Heller ikke her trengte man utrede en nordnorsk utredning for å kunne bygge.

De mulige helseskadene for de som bor ved E6 i Mo i Rana, og for de som daglig må trafikkere strekningen, har statsråden massiv dokumentasjon på. Rapporter fra både SINTEF og Universitetet i Bergen, EUs Air Quality Index og ditto fra WHO, er lesestoff statsråden bør studere nøye før han aksepterer å bli påkledd embetsverkets tvangstrøye.

I Mo i Rana trenger man ikke gjøre som i Trøndelag og kjøre flybuss fem, seks ganger gjennom Helltunnelen pr dag. I Jernverksbakken kan man bare gå å legge seg med soveromsvinduet litt på gløtt.

En utredning av en tunnel under byåsen og ny E6 gjennom Mo i Rana må iverksettes raskt!