Are Markku Tjihkkom har i sin kronikk satt søkelys på utfordringer knyttet til litteraturutgivelser på sør- og lulesamisk, og påpeker at i Sametingsrådets forslag til budsjettet 2022 om litteratur mangler det et punkt om oversettelser til samisk språk. Det gjelder prioriteringer i Sametingets tilskuddsordning for samisk litteratur.

Jeg ønsker også å kunne lese mer på samisk. Men, i sør- og lulesamisk språkområder er det en utfordring med mangel på litteratur, både originallitteratur og oversettelser. For å legge til rette for et bredt og spennende utvalg av litteratur på samisk, vil det være nødvendig å støtte oversettelser av litteratur til disse språkene.

Sametingsrådet ønsker at dette skal gjenspeiles i tilskuddsordningen til samisk litteratur, men dessverre hadde punktet om oversettelse av skjønnlitteratur til samiske språk ved en feil ikke blitt med på lista over prioriteringer. Sametingsrådet ble oppmerksom på dette etter at budsjettet ble behandlet i rådet, men har bedt Beaiveálgu-gruppa om å sette det inn som et forslag i Sametingets budsjett for 2022.

Dersom plenum vedtar det budsjettforslaget i desember, vil det være mulig å søke tilskudd om å oversette skjønnlitteratur til samiske språk. I tillegg vil det være viktig å tilgjengeliggjøre den litteraturen som allerede finnes, og legge til rette for at samisk litteratur digitaliseres.

Jeg tror mange har hatt gleden av å kunne lese Lisá Imájájmon som Tjihkkom har oversatt til lulesamisk. Det er et enormt språklig arbeid som ligger bak, og jeg vil berømme den jobben som er gjort. Vi trenger å lese klassikere, også på våre egne språk.

Jeg ønsker at Sametingets tilskuddsordning for litteratur skal kunne bidra til å løse de utfordringene vi har på litteraturfeltet. Det tar ofte litt tid fra tilskuddet til Sametinget gis til litteraturen gjøres tilgjengelig. Men, jeg håper at jeg, du, unge og gamle vil kunne få et bredt og spennende utvalg av litteratur å velge mellom, og ikke minst at de er tilgjengelig på samisk.