Gå til sidens hovedinnhold

Samene avgjør selv hva som er i samenes interesse

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kurt Wikan, styreleder i Finnmarkseiendommen (FeFo), skriver i et leserinnlegg at «uenighet ikke er det samme som mangel på respekt for det samiske». Det har han helt rett i. Ulike meninger vil det alltid være i samiske saker, og de skal debatteres.

Wikan sitt forsvar av at FeFo-styret ga grønt lys til å etablere Nussir-gruva er et klart eksempel på en sak der fylkets utnevnte i styret er på tydelig kollisjonskurs med samiske interesser.

Hva som er i samenes interesse i Finnmark, må samene i Finnmark selv få bestemme. Derfor har vi sametingsvalg, hvor samene selv får sagt sin mening demokratisk gjennom stemmeseddelen. Hvorfor skulle vi ellers ha et Sameting og en Finnmarkslov som er bygget opp slik at samenes interesser representeres i styret gjennom styrerepresentanter valgt av Sametinget?

Wikan trekker i sitt innlegg frem saken nok Nussir-gruva, der han kan fortelle fylkets representanter stemte for at Nussir-gruva ville være positivt for det samiske samfunnet. Men dette er stikk i strid med det samene selv har sagt gjennom sametingsvalg og gjennom vedtak på Sametinget.

Ved to sametingsvalg, i 2013 og 2017, har Nussir-saken vært blant de aller største sakene i valgkampen. Og to ganger har velgerne tydelig uttrykt hva de mener om saken. De har valgt inn representanter som ikke ønsker Nussir-gruva, og stemt ut representanter som har ønsket gruva.

Da Sametinget behandlet hvorvidt Nussir burde få tillatelse eller ikke i 2016, sa et svært bredt flertall nei.

I 2018 behandlet et nytt Sameting en uttalelse om Nussir i forhold til Finnmarksloven. Da vedtok 33 mot 5 repesentanter, deriblant NSR, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sine representanter at FeFo har vurdert samiske hensyn i spørsmål om endret bruk av utmark feil.

I 2019 vedtok samme Sameting spørsmål om driftskonsesjon, med tydelige vedtak som slår fast at Nussir-gruva ikke vil være i samenes interesse.

Disse vedtakene er i tråd med det tydelige valgresultatet i alle valgkretser, i sjøsamiske områder og i indre områder av Finnmark. Det er den samiske folkeviljen i Finnmark.

Styrerepresentantene i FeFo som Sametinget har oppnevnt, Máret Guhttor, Mathis Nilsen Eira og Line Kalak, er indirekte valgt av det samiske folket i Finnmark for å representere samiske hensyn i Finnmark. De er valgt etter forholdstall på Sametinget. Guhttor og Eira av NSR, Senterpartiet, Flyttsamelista og Åarjel Samieh Gielh. Kalak av Arbeiderpartiet og Samefolkets parti.

I saken om Nussir var de på linje med den samiske folkeviljen.

De samiske velgerne kan være glade for at styremedlemmene som representerer deres interesser følger Finnmarksloven. En av intensjonene i Finnmarksloven er jo nemlig at de samiske interessene skal vurderes på den måte Sametinget mener at samiske interesser skal vurderes, for å si det med ordene til Knut Helge Reinskou som var avdelingsleder i Justisdepartementet da loven ble skrevet.

Guhttor, Eira og Kalak har vist seg å være kompetente styrerepresentanter som kjemper for samiske interesser. De besitter et meget demokratisk sinnelag, som respekterer den samiske folkeviljen som tydelig er uttrykt gjennom stemmeseddelen hele to ganger.

NSRs sametingsgruppe har full tillitt til styrerepresentantene. Det er flinke folk med mye erfaring, som viser stor vilje og evne til å arbeide for samiske saker. Jeg gratulerer Kurt Wikan med valget som styreleder. Han er heldig som får jobbe med disse gode sametingsvalgte representantene!

Kommentarer til denne saken