Gå til sidens hovedinnhold

Samehetsen er en skam

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Flere saker med stygg og alvorlig hets mot samer har igjen dukket opp i Nord-Norge de siste dagene. Sist helg omtalte Nordlys en sak der en ung jente ble trakassert på bussen i Tromsø fordi hun snakket samisk. I fjor var det en hendelse i Tromsø der en same ble slått ned fordi han hadde på seg kofte.

Også andre steder i landsdelen skjer det ubehagelige ting. Samisk foreldrenettverk i Sør-Troms og nordre Nordland har sendt bekymringsmelding om hets og trakassering av samiske barn. Det har ifølge foreldrene eskalert etter at Tjeldsund kommune ble en del av forvaltningsområdet for samisk språk fra 1.juli.

I brevet til kommunen skriver foreldrene at ord som samejævel, finnsatan og lappjævel regelmessig blir brukt som skjellsord mot samiske barn. De mener også at lærere bagatelliserer hatefulle ytringer basert på samisk etnisitet.

Lengre har vi altså ikke kommet i 2020. Fortsatt følger samehetsen nordnorsk dagligliv som en mørk skygge, fra det ene tiåret til det neste, fra en generasjon til en annen.

Det samiske er riktignok synliggjort på en helt annen måte enn tidligere. Det skjer på flere nivåer, ikke minst gjennom sterke og selvbevisste samiske stemmer. Men også gjennom nasjonale medier og offentlige institusjoner.

For Nord-Norge er det en stor skam at barn og unge skal være tvunget til å oppleve utrygghet og angst på grunn av sin identitet, som er en helt sentral del av det nordnorske mangfoldet.

Det mangler et oppgjør i full bredde. Her har alle sektorer i samfunnet en jobb å gjøre for å endre holdninger. På samme måten som vi vender ryggen til annen rasisme, må fellesskapet i nord ta ansvar for å avvise de vedvarende angrepene på samisk språk og kultur.

Det må skje uten å begrense en åpen debatt. Likevel bør alle reflektere over sin egen rolle. Ikke minst hvordan samer som gruppe omtales, i et ordskifte i nord som ofte domineres av insisterende stemmer som forteller at de egentlig ikke finnes.

Samedebatten utløser engasjement. For enkelte norske organisasjoner har det blitt et viktig prosjekt. Om vi skal snu alle steiner og rense luften, må alle bidra. Også de som i dag er mest påståelige og viser minst vilje til kompromiss.

Kommentarer til denne saken