Hans utfall er basert på løgn og fantasi. Enten bør han beklage, eller så bør han begrunne. Å beklage er han nok for stor til, å begrunne kan han ikke. Jeg skal forklare hvorfor.

I løpet av over 40 år har jeg skrevet tusener av sider om samiske saker; i bøker, kronikker, reportasjer og nyhetsoppslag. Kom igjen, Ande, vis meg en tekst, om så bare et avsnitt, eller en setning, som kan brukes som ammunisjon for samehets. Ikke gjem deg bak feig retorikk og dum sarkasme igjen, kom med dokumentasjonen! Jeg kan garantere, du vil ikke finne noe.

Du nevner joikabollenes firerbande, hvor jeg inngår. Jeg har skrevet en, 1, kronikk om joikabollen, i Nordnorsk Debatt 23.4.2020. Der tok jeg til orde for at joika-navnet burde byttes ut med noe som ikke krenket minoriteten, og jeg nevnte andre stygge eksempler på misbruk av samiske symboler i PR-øyemed.

Du kan studere de andre kronikkene mine på Nordnorsk Debatt. For eksempel «Nordmenn har særretter, ikke samene» (31.5.2018), «Lukten av rasisme» (21.2.2017), «Reindriften er en lykke for Norge» (21.7.2020), «Frykten for det samiske» (20.8.2020), «Den samiske smerten» (14.6.2018), «Joik har større kraft enn krutt» (18.2.2020), «Majestet i kommager» (9.11.2016), «Samejubileet; Glemte helter» (30.1.2017). Hvor finner du linjer som kan begrunne rasisme mot samer?

Jeg vet litt om mobbing i Alta. Fra 1979 og noen år framover arbeidet jeg som journalist i Finnmark Dagblad. Jeg hadde ansvar for dekningen av samiske saker. Det ble mange oppslag. For mange, mente ledende personer i Finnmark Arbeiderparti. De troppet opp hos redaktøren og ba avisa stoppe skriveriene om samesaker, ja, de reiste til og med til Youngstorget i Oslo og gjentok det samme overfor sjefredaktøren i A-pressen. Heldigvis hadde redaktørene ryggrad til å stå imot presset.

En av reportasjene handlet om to kvinner i Mieron som skjærte sennagress. De forklarte hele prosessen med banking og tørking for å skape det foret som holdt føttene varme i sprengkulda. Det var en uskyldig reportasje, et lite innblikk i samisk hverdagsliv. Men det var nok til å provosere noen.

Dagen etter kom en mektig partiherre inn på mitt kontor og ba meg strekke ut beina. Jeg skjønte ikke helt hva han ville. Så lo han høyt, han ville sjekke om jeg hadde sennagress i skoene. Dette gjentok seg i mange uker. Den første gangen var det kanskje morsomt, seinere ble det mobbing.

Vi skrev om nedlatende holdninger til samer, om fornorskning, vi møtte personer som hadde forlatt, for så å gjenfinne sin identitet. Både voksne samer og barn måtte tåle mobbing, og en hel næring, reindriften, ble hetset.

Beklager Ande, men det lukter mobbing også av din lansering av Samehetsen AS. Men nå har du sjansen, hvor finner du de ordene som gjør meg fortjent til plassering på samehetsens adelskalender. For hvis du ikke bedriver ren hets, må du jo ha belegg et sted. Hvor? Hvis du bare skal komme med sedvanlig sjikane og sarkasmer, kan du la være å svare.

Du skaper et falskt fiendebilde, og tar på deg boksehanskene. Det må være slitsomt med så mange tunge slag, uten noen gang å treffe. Kom ned på jorda, vær konkret, ikke svev uangripelig der oppe i fantasiens atmosfære og spre om deg med abstrakte resonnementer og freidige beskyldninger. Som jurist vet du utmerket godt at en domfellelse krever bevis, kortene på bordet, takk!