For høstens valg blir et retningsvalg for Norge. Et valg mellom å tro på framtida eller drømme om fortida. Mellom grønn optimisme og grå pessimisme. Mellom internasjonalt samarbeid og nasjonalisme.

Venstres tre hovedsaker i høstens valg er klima, kunnskap og verdiskaping. VI registrerer at Nordlys mener dette hører storbyene sørpå til. Men vi mener at også Nord-Norge må henge med i omstillingen vi står midt i.

For klima har vi også i nord. Venstre trengs fordi vår politikk har fått klimagassutslippene ned på det laveste nivået siden nittitallet. Men klimakrisen er langt fra løst, og også de neste fire årene blir avgjørende for å avverge en global krise med alvorlige lokale konsekvenser, også i Nord-Norge. Fisken kan flytte på seg, havstrømmer kan snu, og ødeleggelsene fra ekstremvær kan bli så alvorlige at selv hardbarka nordlendinger vil slite kraftig med å stå han av. Nettopp derfor vil vi inn på Stortinget, for å jobbe for at vår landsdel er i front i den grønne omstillingen og for at vi skal komme styrket ut med nye muligheter og nye grønne arbeidsplasser for framtida.

Venstre er garantisten for at elbilfordelene består, også når rekkevidden endelig er brukanes i nord. Det bygges ut ladeinfrastruktur langs veiene og landstrøm på kaia. Vi har vernet rekord mye natur, og har sørget for at oljeriggene aldri kom seg inn i de sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Det skal vi fortsette med.

En god nærings- og distriktspolitikk trengs for hele landet. Er det noe vi har lært av koronapandemien er det at fysiske arbeidsplasser for mange yrker og arbeidsoppgaver ikke trenger å være samlet eller lokalisert til store byer. Det gir nye muligheter for at statlige arbeidsplasser kan lokaliseres i distriktene, og her skal vi utfordre staten og fylket til å tenke radikalt nytt i sin organisering.

Men det er ikke staten som skal “redde” distriktene. Det er det folk som skal gjøre.

Vi er optimister, og har trua på at vi med innovasjon og at ny teknologi får ei bedre og grønn framtid. At de nye grønne arbeidsplassene kan utvikles og skapes i både by og bygd. Staten må stimulere til innovasjon, og vi vil fortsette å forenkle hverdagen for bedriftene og sørge for tilgang til kompetent arbeidskraft.

Samtidig ser vi at mange av arbeidsplassen står i fare når krefter vinner frem som vil skrote den viktigste avtalen for eksport-arbeidsplasser vi har, nemlig EØS-avtalen. Vi gremmes når vi ser at flertallet på rødgrønn side ønsker alenegang og proteksjonisme, heller enn samarbeid og stabile, trygge handelsavtaler.

Ungdom i nord må få kunnskap og kompetanse som de ønsker og som er relevant for bedriftene og behovene som er her. Fullføringsreformen sikrer alle retten til å fullføre og er som skreddersydd for Nord-Norges behov. Vi skal sørge for at elever og studenter får et bedre grunnlag for å fullføre utdanningen sin. Dette oppnår vi gjennom lærerløftet som vi allerede har gjennomført, men også ved å styrke satsing på psykisk helse og gi eleven større frihet i den videregående skolen.

VI vil kjempe for de som havner på utsiden av storsamfunnet. De finnes også i nord. Arbeiderpartiet og Senterpartiet løfter ikke en finger for annet enn det de tror drar velgere. Arbeiderpartiets leder uttalte under deres landsmøte at de kun vil hjelpe de som «fortjener det» ut av rusavhengigheten. Venstre vil kjempe for rusreformen til vi har vunnet. For vi mener hjelp fungerer bedre enn straff for alle som har et rusproblem, og vi skiller ikke mellom de som fortjener hjelp og de som ikke gjør det.

Vi håper velgerne i Nord-Norge vil bestemme seg for å gi Venstre sin stemme når tiden er moden. Ikke alle, men de som er enige med oss i at kampen for klima, troen på kunnskap og behovet for verdiskaping er like viktig i nord som i sør. Vi ikke har råd til å sette utviklingen i revers. En stemme til Venstre betyr mer kunnskap i skolen, flere bærekraftige arbeidsplasser og lavere utslipp.

En stemme til Venstre gir mer frihet og muligheter til alle.