Fremtidens Energimiks

I 2050 har EU et mål om «netto 0», som betyr at hele det europeiske kontinentet skal slippe ut så lite og hente inn så mye co2 fra atmosfæren at det i praksis bli et nullutslipps samfunn. Det som er verdt å merke seg er at verden legger opp til å bruke 25 millioner fat olje i tillegg til naturgass hver eneste dag, også etter «netto 0». Selv i disse utopiske fremstillingene er det stor plass til norsk olje og gass.

Det har lenge vært åpenbart at også fremtidens energimiks trenger olje og gass. Gassen skal produsere blå hydrogen og fortsette å forsyne kontinentet med energi, enten vi vil det eller ikke. Oljen skal fortsette å produsere alt ifra plastikk til kunstgjødsel, fordi vi legger opp til en fornybar fremtid der oljen fortsatt har plass.

Gass er redningen!

Det folk fort glemmer er at det ikke bare er olje vi henter opp fra Nordsjøen. Det er også store mengder naturgass. Naturgassen slipper ut mye mindre co2 enn oljen når den brennes og den bidrar i enorm skala til å erstatte kullkraftverk over hele kontinentet.

Norsk naturgass var det som fikk Storbritannia til å ha sin første kullfrie uke siden 1860 tallet i 2018, og det var norsk naturgass som stengte kullkraftverk i Polen. Den norske naturgassen har i en årrekke spart kontinentet for det FN beskriver som en «betydelig mengde utslipp», og det har FrP planer om at norsk gass skal fortsette å gjøre.

Demokratisk energi

Når kontinentet uansett har planer om å fortsette bruken av våre naturressurser, mener jeg det er ganske spesielt at den norske venstresiden vil legge ned oljenæringen. Det de i praksis gjør er å flytte inntektene fra det norske folk og over til sjeiker i Qatar, og Oligarker i Russland.

For la det ikke være noen tvil om at oljen den blir pumpet opp ett eller annet sted så lenge det er folk som vil kjøpe den. Og jeg mener det er fundamentalt feil å legge den makten i hendene på diktatorer og enkeltmennesker. Dagens situasjon i Europa har en gang for alle bevist at energipolitikk også er sikkerhetspolitikk, og så lenge Europa og verden trenger olje og gass, bør Norge produsere den.

Norge har en oljebransje som både investerer i fornybare prosjekter, gir overskuddet til fellesskapet og ikke minst produserer på den grønneste måten i verden. Derfor bør Norge i all den tid markedet krever det stå som en trygg og trofast tilbyder av energien verden rett og slett ikke kommer til å klare seg uten, hverken nå eller i fremtiden.