Advokat Ulf E. Hansen har i Nordlys ikke spart på kruttet i sin kritikk av den respektløse behandling han mener Tromsø kommune har utvist omframtidig bruk av skytebanen i Tromsdalen .

Men det er faktisk statsforvalteren i Nordland som har fått det ærefulle oppdrag å fastsette bruken av skytebanen i Tromsdalen. Har jeg forstått forvalteren rett, kan han utfolde seg ganske fritt, kanskje bortsett fra å få fjernet de tunge og ytterst provoserende betongblokkene som er satt opp for å hindre passasje. På den måten utgjør skytebanen en effektiv stopper for syklister, fotgjengere og annen ferdsel.

For egen del har jeg under flere vandringer på solsida i Tromsdalen opplevd det både som ubehagelig og provoserende å bli møtt av en låst og svært solid sperrebom som gjorde det umulig å passere. Skytebanen har altså tidligere utgjort en betydelig irritasjonsfaktor, særlig for turgåere.

Som glad amatørjurist og Tromsdaling med botid fra tidlig femtitall virker det kanskje å være på kanten å antyde at den innflytelsesrike statsforvalteren i Nordland kan ha latt seg rive med i den evigvarige striden mellom Bodø og Tromsø om hegemoniet i nord. For det kan ikke bestrides at det fortsatt synes å være vanskelig å få bukt med rivaliseringa mellom disse byene. Konkurransen mellom dem byene framstår som seiglivet og vanskelig å bringe til opphør.

Den statlige forvaltningskverna maler uansett sakte. Så det vil nok ta lang tid før striden om skytebanen i Tromsdalen har nådd sin endelige avklaring, hva nå det måtte innebære.

Men før noe annet blir gjort i denne saka, så må det framfor alt bli sørget for at de rette instanser snarest mulig får betongblokkene fjernet snarest mulig. De tar seg særdeles dårlig ut og er pinlig demonstrasjon på manglende handlekraft og framstår kort og godt som steintoillat.

Å stenge skytebanen med hjelp av tunge betongblokker tar seg særdeles dårlig ut. Det gjør heller ikke denne saka mer akseptabel at Øyvind Hilmarsen konsekvent har forsvart dette høyst tvilsomme betongklosseriet ved å presisere at det ikke er ulovlig.

Så må det for all del ikke glemmes at vi tromsdalinger er kjent som vennlige og avbalanserte mennesker. Eller?

Til slutt: Hvem har vært dum og ikke beregnet sitt publikum?