Det er, heldigvis vil jeg tilføye, vanskelig å finne noen i Norge som direkte støtter Russlands brutale angrepskrig i Ukraina. Men påfallende mange synes å mene at krigen i hvert fall delvis kan forklares av at Russland følte seg truet av Vesten, omringet som følge av NATOs utvidelse østover etc. Argumentasjonen er haltende på flere punkter, men jeg vil gripe fatt i et forhold som jeg mener fortjener å diskuteres mer enn hva som er tilfelle.

Mitt hovedpoeng: Russland er ikke en aktør som er i stand til å føle noe som helst. Det er rett nok ganske vanlig å omtale stater som om de var i stand til både å føle, tenke, og handle. Men det er alltid mennesker som gjør dette på statenes vegne. Det er også tilfelle for Russland. Spørsmålet blir da hvem det er i Russland som har følt denne angivelige trusselen så sterk at det var nødvendig å gå til krig for å håndtere den og komme egen ødeleggelse i forkjøpet?

Les også

Derfor må du bruke stemmeretten

Kan det være disse oligarkene som gjorde seg superrike på tvilsomme økonomiske transaksjoner i kjølvannet av Sovjetunionens sammenbrudd? I så fall er det jo merkelig at de investerer pengene de har ervervet i eiendommer i Vestens hovedsteder, reiser en masse på ferie til vestlige land, og cruiser rundt mellom vestlige havner med de rådyre luksusbåtene sine. De ville vel neppe gjøre det om de hadde oppfattet sin eksistens truet av Vesten. Nei, det er neppe denne gruppen. Skulle noen av dem finne på å kritisere krigen så er nok eksistensen deres truet fra helt annet hold.

En alternativ kandidat kan være flertallet av den russiske befolkningen. Vel, det er neppe de hundretusener, vesentlig unge menn, som valgte å rømme fra landet da regimet gjennomførte delvis mobilisering. Hadde de følt seg sterkt truet av Vesten ville vel strømmen ha gått motsatt vei, til nærmeste mobiliseringskontor. Hvilket syn som dominerer blant den gjenværende del av befolkningen er problematisk å vite. De er utsatt for massiv propaganda som nok har sin virkning. Men samtidig kan det jo være direkte livsfarlig å gi uttrykk for synspunkter som regimets talspersoner misliker.

Nei, den som har bestemt hva Russland skal føle er nok først og fremst Putin og hans nærmeste støttespillere, som påtvinger russerne en forskrudd fortolkning av historien supplert med en fortelling om at fedrelandets eksistens er i fare. Men kanskje forstår også Putin at det egentlig ikke er Russland, men regimet han selv står i spissen for som kan ha grunn til å frykte for sin eksistens, den dagen folket måtte bestemme seg for å bli kvitt mafiaen som har festet sitt klamme grep om makten i landet.

Les også

Befriende oppgjør